Het nieuwe wandelpad loopt vanaf de historische toegangspoort van het Vordenstinpark naast de Eethuisbeek  tot aan de Horstebaan. De hoge haag werd ter hoogte van de Amerlolaan  gedeeltelijk verwijderd om een wachtzone te creëren voor een nog te schilderen zebrapad. 

Het nieuwe wandelpad loopt vanaf de historische toegangspoort van het Vordenstinpark naast de Eethuisbeek tot aan de Horstebaan. De hoge haag werd ter hoogte van de Amerlolaan gedeeltelijk verwijderd om een wachtzone te creëren voor een nog te schilderen zebrapad. © jaa

Haag opgeofferd voor meer verkeersveiligheid

Schoten -

De gemeente Schoten houdt woord. Schrijnwerkers en groenarbeiders bereiden momenteel het nieuwe wandelpad met wachtzone voor tussen de ingang van park Vordenstein en de Horstebaan. Zo kan binnenkort ter hoogte van de Amerlolaan eindelijk ook een zebrapad geschilderd worden.

De werkzaamheden vinden plaats op het kruispunt waar Loes de Laat (7) in februari verongelukte, toen ze met haar zus, broertje en mama op weg was naar school. Op die plek ontbreekt een zebrapad tot dusver.

“Zebrapaden mogen alleen worden aangelegd om twee voetpaden met elkaar te verbinden. En die waren er nu niet. Maar omdat we het bestaande wandelpaadje langs de Eethuisbeek op grondgebied van het Vordensteinpark nu hebben doorgetrokken tot net voorbij het kruispunt, kan dat zebrapad er wel snel komen”, geeft Christof Victor (N-VA), gemeenteraadslid en voorzitter van de raadscommissie Mobiliteit, toelichting bij de ingreep.

De situatie na uitvoering van deze werken.

De situatie na uitvoering van deze werken. © Christof Victor

Kastanjehout

De werken gebeuren in overleg met en ook met materialen van het Agentschap voor Natuur en Bos. Er werd bijvoorbeeld bewust gekozen voor kastanjehout om een afsluiting aan te brengen tussen het nieuwe wandelpaadje en de Eethuisbeek.

Groenarbeiders en schrijnwerkers onder leiding van Danny Boermans voerden de ingreep met veel zorg uit en hebben ook het mooie herdenkingsbord verplaatst.

Groenarbeiders en schrijnwerkers onder leiding van Danny Boermans voerden de ingreep met veel zorg uit en hebben ook het mooie herdenkingsbord verplaatst.

Er komt aan de kant van het park straks een brede wachtzone zodat fietsers en voetgangers daar rustig het moment kunnen afwachten om - ook nog met de hulp van een gemachtigd opzichter - veilig de Horstebaan over te steken richting Amerlolaan . Een klapdeurtje moet verhinderen dat fietsers en wandelaars in die zone met elkaar in botsing komen. Het mooie herdenkingsbord voor Loes, dat leden van haar Chiro-groep Terdonck kort na het ongeval hebben gemaakt, werd behouden, maar twintig meter verplaatst.

Eerder zette de gemeente ook al nieuwe uniforme snelheidsborden over de hele lengte van de Horstebaan. Voortaan mag je op de invalsweg niet harder meer rijden dan 50 km per uur. Vroeger gold vanaf de Peerdsbosbaan richting Bredabaan een regime van 70 km per uur.

Zijn ook nog voorzien om de Horstebaan in nasleep van het dodelijk verkeersongeluk: een verbreding van de fietspaden, de aanleg van een middeneiland op het kruispunt met de Amerlolaan en de invoering van trajectcontrole.  ( jaa)

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio