© Joris Herregods

Gemeentekas van Puurs-Sint-Amands gezond ondanks corona

Puurs-Sint-Amands -

Veel gemeenten zetten vorig jaar de knipperlichten op rood omdat de coronacrisis hen handenvol geld zou kosten. Uit de jaarrekening van de gemeente Puurs-Sint-Amands over 2020 blijkt echter dat de gemeente in dat jaar minder uitgaven en meer inkomsten had dan gepland. Gemeente en OCMW hadden samen een overschot ruim 5,4 miljoen euro, meer dan het dubbele dan was gepland.

Guy Delforge

De gemeente heeft nu een autofinancieringsmarge van bijna 6,2 miljoen euro. Simpel gezegd betekent dit dat de gemeente 6,2 miljoen euro kan investeren zonder te lenen. Het viel de oppositie op dat er in 2020 zowat 700.000 euro minder dan geraamd werd uitgegeven aan personeel. “Dat lijkt een groot bedrag, maar je moet dat toch wat relativeren”, zegt burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V). “Het budget voor personeel is 17 miljoen euro, die 700.000 euro is dus maar 5%. We hebben een tijdje niet alle profielen ingevuld gekregen en dan kom je al snel aan zo’n bedrag.”

Maar hoe komt het dat de gemeente in het coronajaar 2020 dan toch zo een gunstig financieel resultaat haalt? “Uiteindelijk vallen de kosten door de pandemie voor de gemeente wel mee”, zegt Van den Heuvel. “We kregen ook subsidies van Vlaamse overheid, denk aan het vaccinatiecentrum en de steun aan verenigingen. Anderzijds werd door onze dienst Beleven veel minder uitgegeven dan gepland omdat we geen evenementen mochten organiseren. Enkele investeringen zijn ook vertraagd. We moeten dat na de zomervakantie evalueren en dan de investeringskalender actualiseren en aanpassen waar nodig.”

“We hebben dit resultaat gehaald zonder nieuwe belastingen in te voeren die de burger treffen”, zegt Van den Heuvel. “We hebben in het vooruitzicht gesteld dat we op termijn de personenbelasting willen verlagen van 7,5 naar 7,4 of zelfs 7,3% en daarvoor zitten we dus op schema.” (gdb)

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio