Een blik in de voormalige hovenierderij Dierckx, een mooie groene stadslong. © Guy Van Nieuwenhuysen

Beleidskader voor behoud groene stadslongen ontbreekt

Turnhout -

De stad Turnhout hecht belang aan het behoud van groene gebieden in de stad. Het beleidskader om dit af te dwingen, ontbreekt. “Daarom willen eigenaren zo snel mogelijk verkopen. Want de laatste die overblijft, moet groen blijven”, zegt gemeenteraadslid Bart Voordeckers (Open Vld).

Guy Van Nieuwenhuysen

De verontwaardiging groeit bij elk nieuw inbreidingsproject waarvoor alweer waardevolle natuur in de stad moet wijken. Maar nooit eerder was die verontwaardiging zo groot als tijdens de jongste gemeenteraad. Zowel Vlaams Belang als PVDA en Open Vld verbaasden zich over de onkunde die schepen van Ruimtelijke Ordening Els Baeten (N-VA) zonder verpinken tentoonspreidde.

Op de agenda van de gemeenteraad stond enerzijds de zaak der wegen van het Paterspand, anderzijds de bedreigde toekomst van de voormalige hovenierderij Dierckx, de grootste en een van de laatste groene stadslongen. Schepen Baeten probeerde de oppositie de mond te snoeren door te benadrukken dat het vastleggen van de zaak der wegen enkel over de contouren van het openbaar domein gaat en niet over de bouwplannen van de projectontwikkelaar die het Paterspand kocht, maar het ene kan niet worden losgeweekt van het andere. Alleen: over de zaak der wegen mag de gemeenteraad beslissen, de bouwvergunning is een privilege van het schepencollege.

Geen dossierkennis

Els Baeten beantwoordde geen enkele vraag en gaf amper blijk van enige dossierkennis. Ze verwees voor de antwoorden naar latere commissievergaderingen, wat de oppositie mateloos frustreerde. Een poging om een stemming rond de zaak der wegen van het Paterspand uit te stellen, mislukte. “Hoe meer vragen ik stel, hoe minder ik weet”, zuchtte Bart Voordeckers.

Reccino Van Lommel (Vlaams Belang) verweet het stadsbestuur dat het niet luistert naar de omwonenden en hun bezwaren niet meeneemt in de beslissing. “Er is ook weinig aandacht voor de erfgoedwaarde van het Paterspand. Een gebouw van acht bouwlagen hoort niet in de kloostertuin.”

“De groene longen in de binnenstad verdwijnen”, stelt Wout Schafraet (PVDA) vast. “Het initiatief wordt altijd aan de projectontwikkelaar gelaten. Er wordt enkel wat groen bewaard om de prijs van de woningen op te drijven, maar niet in functie van de leefbaarheid.”

Geen beleidskader

Bart Voordeckers herinnerde zich dat schepen Baeten tegen december 2020 een beleidskader voor de groene binnengebieden in de stad had beloofd. “Nu vernemen we dat er niets is gebeurd. Er is geen visie, geen plan, geen beleidskader waaraan eigenaars en projectontwikkelaars zich te houden hebben.”

In het ruimtelijk structuurplan, dat veertien jaar geleden is opgemaakt, staat dat het de bedoeling is om groene gebieden in de stad open te houden. “Maar er staat niet bij waar”, merkt Voordeckers op. “Het is niet de schuld van schepen Baeten dat er de voorbije dertien jaar niets is gebeurd, maar wel dat er nu nog steeds niets gebeurt. Door niets te doen, moedigen we eigenaars aan om hun grond zo snel mogelijk te verkopen. Want de laatste die verkoopt, heeft pech. Op zijn grond mag niet worden gebouwd. Dat laatste stukje moet dan groen blijven.”

Ex-bouwmeester Leo Van Broeck gaat praten met Schorvoort

Het stadsbestuur heeft gewezen Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck aangesteld als onafhankelijk expert. Hij moet in dialoog gaan met de inwoners van Schorvoort en de projectontwikkelaar die bouwplannen in de Aa-vallei heeft. Van Broeck is een expert in ruimtelijke procesbegeleiding. De kernwoorden in de opdracht die hij kreeg, zijn participatie, openheid en overleg. “Ik ga praten met de buurt en vooral luisteren naar de mensen. Via een-op-eengesprekken ga ik in dialoog met bewoners en betrokken overheden, maar ook met experts in bijvoorbeeld natuurwaarden, mobiliteit en waterhuishouding.” Leo Van Broeck verzamelt alle mogelijke gegevens en brengt visies en verwachtingen in kaart, op zoek naar een scenario voor de Aa-vallei waarvoor een draagvlak kan worden gevonden. In oktober stelt hij zijn rapport voor het stadsbestuur op.

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio