© ATV

3M reageert op PFOS-vervuiling: “Wij zullen onze verantwoordelijkheden nakomen”

Het Amerikaanse bedrijf 3M heeft uitgebreid gereageerd op de PFOS-vervuiling in en rond zijn fabriek in Zwijndrecht. Dat doet het in een persbericht. 3M produceerde in Zwijndrecht tot 2002 het schadelijke PFOS. Het bedrijf begrijpt dat er heel wat vragen zijn. “We nemen onze verantwoordelijkheid tegenover onze medewerkers, klanten en de gemeenschap waarin we actief zijn zeer ernstig”, klinkt het. Het bedrijf belooft nu “verdere remediëringsverantwoordelijkheden na te komen”.

lydh

De komst van het persbericht is niet toevallig: deze namiddag reageert 3M ook publiekelijk in de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement. 3M zegt in het persbericht dat het de regels naleeft, samenwerkt met regionale overheden en de afvalstoffenmaatschappij OVAM en dat het blijft investeren om de bodem en het grondwater “te remediëren”.

“Wij hebben al een eerste constructief en open gesprek gevoerd met PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken. Lokale en internationale directieleden van 3M waren hierbij aanwezig. Wij blijven nauw samenwerken met de heer Vrancken en alle relevante overheden en zullen helpen waar we kunnen”, staat te lezen in het persbericht.

Het bedrijf doet zelf ook een uitgebreid bodemonderzoek in opdracht van OVAM. Daarin wordt beschreven hoe ernstig de vervuiling is en tot waar ze reikt. Op basis van een risico-analyse wordt dan bepaald of de huidige maatregelen om de verontreiniging in te dammen voldoende zijn of dat er bijkomende maatregelen genomen moeten worden.

3M komt ook terug op de dading die het bedrijf sloot met Lantis, de bouwheer van Oosterweel. In die dading uit 2018 die onlangs uitlekte, ontkent 3M dat het verantwoordelijk is voor de historische vervuiling en engageert het zich tot een betaling van slechts 75.000 euro. Door de dading te sluiten, konden de werkzaamheden aan Oosterweel worden voortgezet, anders dreigde een jarenlange vertraging. “De overeenkomst met Lantis heeft enkel betrekking op de gezamenlijke remediëringsinspanningen van 3M en Lantis tijdens de Oosterweel-werkzaamheden. Wij zullen verdere remediëringsverantwoordelijkheden zoals bepaald door OVAM dan ook nakomen”, klinkt het.

INTEGRAAL. De volledige mededeling van 3M

3M begrijpt dat er heel wat vragen zijn over de PFOS-situatie in Zwijndrecht. We nemen onze verantwoordelijkheid tegenover onze medewerkers, klanten en de gemeenschap waarin we actief zijn zeer ernstig. We zijn in 2002 gestopt met de productie van PFOS in Zwijndrecht en investeren voortdurend in manieren om nog verantwoordelijker te produceren en de bodem en het grondwater te remediëren.

Al 50 jaar maakt 3M deel uit van de Zwijndrechtse gemeenschap. In die periode hebben we steeds nauw samengewerkt met lokale en regionale overheden, OVAM en lokale NGO’s. Ook de afgelopen weken hebben we met deze partijen gesproken en zullen we deze gesprekken blijven voortzetten. Op 29 juni nemen we deel aan de hoorzitting van de commissie Leefmilieu in het Vlaams Parlement.

Als verantwoordelijke fabrikant voldoet 3M aan de geldende regelgeving. 3M voert regelmatig bodemonderzoeken uit conform de Vlaamse bodemwetgeving en onder toezicht van OVAM. In 2006 heeft een onafhankelijke en erkende bodemsaneringsdeskundige een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd op de 3M-site in Zwijndrecht. Dit resulteerde in een bodemsaneringsproject dat in 2009 werd goedgekeurd door OVAM.

In 2019 heeft 3M een onafhankelijke en erkende bodemsaneringsdeskundige de opdracht gegeven om het beschrijvend bodemonderzoek te actualiseren op vraag van OVAM, waarbij rekening wordt gehouden met de huidige wetenschappelijke inzichten over PFAS. Dit lopende onderzoek houdt ook rekening met de omgeving buiten het 3M-terrein. Indien de resultaten van dit beschrijvend bodemonderzoek bijkomende remediëringsmaatregelen vereisen zal OVAM de vervolgstappen bepalen.

De overeenkomst met Lantis heeft enkel betrekking op de gezamenlijke remediëringsinspanningen van 3M en Lantis tijdens de Oosterweel-werkzaamheden. Wij zullen verdere remediëringsverantwoordelijkheden zoals bepaald door OVAM dan ook nakomen.

Wij hebben al een eerste constructief en open gesprek gevoerd met PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken. Lokale en internationale directieleden van 3M waren hierbij aanwezig. Wij blijven nauw samenwerken met de heer Vrancken en alle relevante overheden en zullen helpen waar we kunnen.

Studies bij 3M-werknemers – ook in Zwijndrecht - die doorgaans een hogere blootstelling aan deze materialen hebben dan de algemene bevolking, tonen geen negatieve gezondheidseffecten als gevolg van blootstelling aan PFOS.

Onze mensen in Zwijndrecht werken elke dag nauwgezet volgens de richtlijnen die horen bij een geavanceerde technologische site.

MEER OVER PFOS-vervuiling