Schepen Goele Fonteyn en hoofd infrastructuur Geert Van Geffen. 

Schepen Goele Fonteyn en hoofd infrastructuur Geert Van Geffen. © Jan Brys

Sandwichpanelen onder fietspad zijn primeur voor Vlaanderen

Brasschaat -

De grote heraanleg van de Brasschaatse Voshollei loopt stilaan ten einde. Om de boomwortels beter te beschermen legt de aannemer onder één van de twee fietspaden sandwichpanelen, meteen een primeur voor Vlaanderen.

Voor het bouwverlof moet alles achter de rug zijn. Het regenwater werd van het afvalwater gescheiden, er liggen nieuwe nutsleidingen over de volledige lengte en er zijn twee volwaardige en comfortabele fietspaden. 

“Op dit ogenblik legt de aannemer aan de ene kant nog sandwichpanelen onder het fietspad. Dat is een techniek die nieuw is voor Vlaanderen. Onze hoofdmedewerker infrastructuur Geert Van Geffen heeft deze techniek in Nederland opgemerkt”, zegt schepen voor Mobiliteit en Openbare Werken Goele Fonteyn (N-VA).

Onder deze sandwichpanelen ligt een laag zandgrond, die wordt bedekt met een doek. Op die doek legt de aannemer de sandwichpanelen en daarop komt nog een doek en het wegdek. Die sandwichpanelen vervangen de funderingslaag. Ze produceren een open luchtlaag waardoor de boomwortels niet beschadigd raken.

“Aan die techniek is een meerkost van 70.000 euro verbonden. Het gaat wel over een afstand van 900 meter. We zijn ervan overtuigd dat deze meerkost verantwoord is. Het gaat om een totaalbedrag van 1.340.000 euro”, vervolgt de schepen.

De werken hebben bijna anderhalf jaar geduurd. Volgens de schepen zit alles nog op schema. Tegen het bouwverlof is alles op enkele kleinigheden na klaar en kan het verkeer opnieuw door. De werken hebben wel enige invloed gehad op het verkeer in de buurt. Het regenwater loopt nu af naar de Frilinglei. Daar diende een koppeling te worden gemaakt met de retentiebekkens. Om dat te realiseren moest de aannemer enkele straten afsluiten zodat er heel wat omleidingen aan te pas kwamen. Op dit ogenblik wordt de laatste hand gelegd aan het gedeelte tussen de Frilinglei en de Donksesteenweg.

Volgend jaar pakt het gemeentebestuur ook de Zegersdreef aan. Die werken gebeuren met subsidies van de Vlaamse overheid. Ook daar wordt het regenwater afgevoerd naar de Frilinglei maar door de werken in de Voshollei zal dat veel minder hinder in de omliggende straten met zich mee brengen. (jbr)Meer nieuws uit stad en rand

citta

Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio