© Erik Vandewalle

Corona versterkt samenwerking tussen gemeente en wzc Sint-Michaël

Essen -

De gemeente Essen en het wzc Sint-Michaël gaan nog intenser samenwerken. Een direct gevolg van de coronacrisis en in het belang van zowel de bewoners van het wzc en als die van de aanpalende gemeentelijke serviceflats.

Bewoners van woon- en zorgcentra hebben het zwaar te verduren gehad tijdens deze coronacrisis, ook in Essen. Dezelfde coronacrisis bracht wzc Sint-Michaël en de gemeente ook dichter bij elkaar, meteen een van de weinige ‘voordelen’ van deze pandemie. ( )

Vlak naast het domein van wzc Sint-Michaël ligt Residentie Mastenbos met 29 gemeentelijke serviceflats. Op het eerste gezicht lijkt het één groot geheel, maar dat is niet zo. Het wzc en Mastenbos zijn twee apart werkende entiteiten. Er was al een sterke samenwerking tussen beide, maar die wordt nu nog versterkt.

Directeur wzc Guy Henkens illustreert met een voorbeeld. “Soms stappen mensen bij ons binnen en willen ze informatie over het wonen in Sint-Michaël. Vaak verhult zo’n gesprek een latente eenzaamheid en zijn de mensen nog veel te goed om naar ons te komen. Maar de kans is groot dat zo iemand wel in aanmerking komt voor een serviceflat van de gemeente. Dan informeren we hen over die mogelijkheid en gaan samen ook een kijkje nemen in zo’n gemeentelijke flat. We benadrukken dan ook dat er dag en nacht een alarmsysteem aanwezig is voor wie hulp vanuit het wzc nodig heeft. Dat kan allemaal, omdat er voldoende vertrouwen is tussen de gemeente en het wzc.”

Schepen Brigitte Quick : “Eigenlijk leggen de gemeente en het wzc zo de basis voor het uitbouwen van een sterke buurtzorg. Daar ligt immers de toekomst van de sector. Mensen hebben veel geleden door corona en geraakten sociaal geïsoleerd. Dat is niet goed. Mensen hebben elkaar nodig. Door nauwer samen te werken met het wzc verhogen we de mogelijkheden om dat te doen.”

“Begin volgend jaar opent Sint-Michaël in zijn gebouw een lokaal dienstencentrum. Meteen beschikken de senioren in Essen over twee dergelijke centra, want nu is er al eentje in het Gasthuis. Zo kunnen we vanuit twee locaties activiteiten organiseren”, aldus nog Brigitte Quick.

“Vanaf 1 juli kan er weer meer in een wzc. De bewoners van de serviceflats kunnen dan opnieuw terecht in onze cafetaria. Sedert half mei kunnen ze ’s middags al opnieuw mee lunchen in ons sociaal restaurant. Flatbewoners die problemen hebben met de vuile was, kunnen ook bij ons terecht tegen een minimale vergoeding”, aldus nog Guy Henkens. Erik Vandewalle

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners