©  BELGA

Kontich wil met nieuw bouwreglement nieuwbouw tot 40 procent verminderen

Kontich -

De gemeenteraad heeft een nieuw algemeen bouwreglement goedgekeurd. Door grootschalig bouwen in landelijk gebied te ontmoedigen, hoopt het lokaal bestuur het aantal nieuwe woonentiteiten tot 40 procent te kunnen verminderen.

“Tijdens huisbezoeken met mijn partijgenoten kwam, naast de verbetering van de voetpaden, de opmerking dat onze gemeente wordt volgebouwd, héél vaak terug”, merkt schepen van Omgeving Karel Van Elshocht (Open Vld) op.

“Omdat het meestal over private projectontwikkeling gaat, dient de gemeente vaak machteloos toe te kijken hoe grondeigenaars hun perceel maximaal laten bebouwen. Om toch meer mogelijkheden te hebben die ‘bouwwoede’ beter te sturen, was het nodig het verouderde bouwreglement onder de loep te nemen”, verduidelijkt hij.

“Het vernieuwde bouwreglement is opgebouwd rond enkele principes, meer bepaald leefbaarheid, duurzaamheid en differentiatie. Door een duidelijker onderscheid te maken tussen het kerngebied, het kernschilgebied en de buitengebieden zorgen we voor meer differentiatie. In het kerngebied mag er best worden gebouwd, maar daar waar we het landelijke karakter willen behouden, wordt grootschalig bouwen absoluut ontmoedigd.”

“Daarnaast gaat er in de voorschriften veel aandacht naar voldoende grote ruimtes met licht en lucht, de plaatselijke waterhuishouding, energiezuinigheid en biodiversiteit.”

Het nieuwe bouwreglement treedt normaal gezien in werking op 1 oktober.

(bar)