Felix Vanbel stopt als gemeenteraadslid. 

Felix Vanbel stopt als gemeenteraadslid. © RR

Gemeenteraadslid Felix Vanbel geeft de fakkel door

Laakdal -

Felix Vanbel (CD&V) stopt als Laakdals gemeenteraadslid en geeft de fakkel door aan partijgenote Annelies Van Sweevelt. Zij zetelt voortaan ook in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Stein Voet neemt haar plaats over in het Bijzonder Comité.

Annelies Frederickx

Felix Vanbel stelde zich voor het eerst kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 en hij werd onmiddellijk verkozen. Tijdens de vorige legislatuur zetelde hij als voorzitter van de gemeenteraad. Vanuit zijn ervaring als ziekenhuisdirecteur nam Vanbel steeds een verbindende rol op als voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van de stuurgroep integratie OCMW/gemeente. Mede dankzij zijn inzet kwam het nieuwe gemeentehuis tot stand, maar het werk van Vanbel blijft ook zichtbaar op het vlak van sport, erfgoed en cultuur.

Annelies Van Sweevelt. 

Annelies Van Sweevelt. ©  rr

Ook na zijn vertrek als gemeenteraadslid blijft hij zich inzetten voor een bruisend Laakdal, namelijk als voorzitter van het centraal kerkbestuur, voorzitter van de kerkfabriek Groot-Vorst, bestuurslid van de toneelvereniging Plansjeetrappers, medewerker van het Klompenmuseum en secretaris van voetbalclub Excelsior Vorst.

“Mijn politiek engagement is steeds uitgegaan van de bekommernis om op een goede wijze in te spelen op de noden en behoeften van de bevolking van Laakdal met een bijzondere aandacht voor de mensen van Groot-Vorst en voor het verenigingsleven”, zei Felix Vanbel bij zijn afscheid. “Ik wil iedereen van harte danken voor de geboden kansen en het genoten vertrouwen. Ik heb getracht steeds het algemeen belang van alle Laakdallenaars voor ogen te houden bij de beslissingen die genomen werden. Met grote fierheid mag ik terugblikken op de succesvolle en snelle realisatie van het nieuw administratief centrum van Laakdal waarbij tevens de integratie van het OCMW in de gemeente werd gerealiseerd en waarbij het dorpscentrum van Groot-Vorst in een nieuw historisch verantwoord kleedje werd gestopt en een mooi evenementenplein werd uitgebouwd.” (af)

Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio