Grote veranderingen op til in de Ternesselei en Dasstraat: de wat grauwe en chaotische kasseiwegen veranderen in een autoluwe natuurlijke dreven, waar de auto voortaan slechts ‘te gast’ zal zijn..  

Grote veranderingen op til in de Ternesselei en Dasstraat: de wat grauwe en chaotische kasseiwegen veranderen in een autoluwe natuurlijke dreven, waar de auto voortaan slechts ‘te gast’ zal zijn..  © jaa

Nieuw kleedje voor Dasstraat en Ternesselei: Wandeling naar dorpscentrum wordt natuurbelevenis

Wommelgem -

De gemeente wil de Doornaardbrug over de E313 vanaf 2023 alleen nog openstellen voor fietsers en voetgangers. De versleten Dasstraat en Ternesselei worden heringericht als autoluwe veilige dreven met veel natuurelementen maar ook met behoud van alle parkeerplaatsen. De gemeente kijkt op geen inspanning om de bewoners actief te betrekken bij deze nieuwe plannen.

Corona weerhoudt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Alex Helsen (N-VA) en de ambtenaren van Wommelgem er niet van om een intens inspraaktraject te bewandelen voor herinrichting van de twee centrumstraten.

De gemeente prikkelde de bewoners onder meer met kijkborden als dit.

De gemeente prikkelde de bewoners onder meer met kijkborden als dit. © jaa

“We hebben eerst borden met kijkgaten in de bermen gezet om de bewoners te prikkelen tot actief mee nadenken over de toekomst van hun buurt”, licht Alex Helsen de aanpak toe. “Onze ideeënbus stroomde goed vol. Daarmee hebben onze ontwerpers bouwstenen gemaakt die in mei al gepresenteerd werden op een digitale infosessie. Deze week organiseerden we op de parking van cultuurontmoetingscentrum Brieleke dan een infomarkt, waarbij de voorlopige ontwerpen ter inzage lagen. Er zijn toch een kleine honderd mensen langsgekomen om te kijken en opmerkingen te geven.”

In september hoopt Alex Helsen de dan wellicht nog licht bijgestuurde ontwerpen aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen. “De werken kunnen dan begin volgend jaar van start gaan, eerst met het vervangen van de nutsleidingen. In de zomer van 2022 breken we het versleten wegdek op en in het najaar van 2023 zullen de Dasstraat en Ternesselei volledig vernieuwd zijn. We investeren 3,3 miljoen euro in de vernieuwing van dit één kilometer lange traject, middenin ons dorpscentrum.”

Schepen Alex Helsen gaf op de infomarkt voor de bewoners zelf mee tekst en uitleg.

Schepen Alex Helsen gaf op de infomarkt voor de bewoners zelf mee tekst en uitleg. © jaa

Slingerend wandelpad

De Dasstraat, nu nog een versleten kasseiweg die niet zo misstaan in de Ronde van Vlaanderen, en de Ternesselei in het verlengde daarvan ondergaan een hele gedaanteverwisseling. Zo krijgt de Ternesselei geen gewoon saai kaarsrecht stenen voetpad, maar een organisch slingerend wandelpad tussen de bomen, die zoveel mogelijk behouden blijven, bloemenperken en prairieweides. Naar het dorpscentrum stappen wordt straks een hele natuurbelevenis.

“We willen de straten ook autoluw maken door ze het statuut van zone 30 te geven”, vervolgt Helsen. “In de Ternesselei doen we dat niet met drempels maar door smalle rijstroken een overrijdbare berm met grasdals in het midden”, toont Helsen op de plannen. “De Dasstraat wordt zelfs een fietsstraat, waar tweewielers in het midden van de weg mogen rijden. Op vraag van de bewoners proberen we alle parkeerplaatsen te behouden. Die zullen we ook niet – zoals eerst gedacht – verzamelen in parkeerhavens, maar langs de rijweg intekenen.”

Er kwamen bijna honderd bewoners een kijkje nemen.

Er kwamen bijna honderd bewoners een kijkje nemen. © jaa

Doornaardbrug fietsbrug

De gemeente wil de herinrichting gepaard laten gaan met een grondige aanpassing van verkeerscirculatie in de buurt, maar daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Schepen Alex Helsen wil hierover deze zomer eerst opnieuw overleg plegen met de buurtbewoners.

“Als verderop aan de Wijnegemsteenweg de nieuwe brug over de E313 in gebruik zal zijn – hopelijk eind 2022 – dan kan de smalle Doornaardbrug worden afgesloten voor het autoverkeer. Daar lijkt weinig weerstand tegen. Maar we geloven ook in het heilzaam effect van een knip van de nu verbonden Doornaardstraat en Nijverheidsstraat. De Ternesselei zal zo veel minder auto’s te slikken krijgen en we scheiden het verkeer voor de KMO-zone en van het verkeer van de bewoners. Dat ligt blijkbaar gevoeliger en wordt het voorwerp van extra overleg. De herinrichting van Ternesselei en Dasstraat is daar echter niet afhankelijk van.”  (jaa )

Jan Auman