© RTV

Er komen dan toch geluidsschermen langs E313

Grobbendonk -

Met wat geluk wordt er over een jaar of twee begonnen met het plaatsen van geluidsschermen langs de E313 in Grobbendonk. Al in 2018 bleek na geluidsmetingen dat de omgeving in aanmerking komt voor een geluidswerende constructie.

Marc Peeters

Er werd onder meer gemeten in de Pallieterdreef, Perlamoenalaan, Vrijheidsstraat en Dennenlaan. De normen rond geluidsoverlast werden er wel degelijk overschreden. Hoewel het eerst niet op de planning voor deze legislatuur stond, zal Vlaanderen, samen met de gemeente, toch mee investeren in geluidsschermen.

De kosten van de plaatsing worden geraamd op ongeveer 1 miljoen euro per lopende kilometer. De gemeente betaalt 37,5% van de kosten.

Nu die afspraak op papier staat, is de volgende stap het laten uitvoeren van een akoestische studie. Wegbeheerder AWV laat nagaan welke lengte en hoogte die schermen moeten hebben om een gunstig effect te hebben. De gemeenteraad is gematigd tevreden. Nog twee jaar het lawaai van het voorbijrijdende verkeer moeten tolereren is lang, maar nu is er tenminste zicht op een concrete aanpak van het probleem. (mph)

Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio