De Schoolstraat op een zondagochtend. Na de heraanleg zullen bijna al deze geparkeerde wagens elders een plekje moeten zoeken.  

De Schoolstraat op een zondagochtend. Na de heraanleg zullen bijna al deze geparkeerde wagens elders een plekje moeten zoeken.  © jaa

Heraanleg Schoolstraat-Puttenhoflaan-Oelegemsteenweg nu toch goedgekeurd

Schilde -

De Schoolstraat, Puttenhoflaan en Oelegemsteenweg worden in 2022 heraangelegd volgens de dit voorjaar plots opgedoken plannen. Al werden in de Schoolstraat nog zes van de dertig parkeerplaatsen gerecupereerd. Oppositie en buurtbewoners steigeren omwille van het gebrek aan inspraak. Ook drie Open Vld-raadsleden onthielden zich bij de stemming.

Het volledige traject vanaf de Turnhoutsebaan tot de grens met Ranst gaat op de schop. De aansluitende Schoolstraat, Puttenhoflaan en Oelegemsteenweg worden uitgerust met riolen, maar ook bovengronds verandert er heel wat.

“We gaan de weginfrastructuur aanpassen. Nu wordt op deze erg drukke as, waar tot negenduizend voertuigbewegingen per etmaal worden geregistreerd, te snel gereden. Al twintig jaar klinkt terecht de vraag om dit twee kilometer lange traject grondig aan te pakken. Wij gaan dat nu ook doen”, zegt schepen van Openbare Werken Peter Mendonck (N-VA) beslist.

“Langs beide zijden van de Oelegemsteenweg en Puttenhoflaan komen er eenrichtingsfietspaden. Ter hoogte van de Schoolstraat is hiervoor niet voldoende ruimte en worden de fietssuggestiestroken vernieuwd. Om de veiligheid te verhogen, zijn ter hoogte van alle zijstraten verhoogde plateaus voorzien”, vult schepen van Mobiliteit Oliver Verhulst (Open Vld) aan.

Onder meer het kappen van deze Amerikaanse eiken ligt gevoelig bij de bewoners van de Oelegemsteenweg.

Onder meer het kappen van deze Amerikaanse eiken ligt gevoelig bij de bewoners van de Oelegemsteenweg. © jaa

De schepenen kondigden in extremis nog enkele wijzingen aan. Zo werden in de Schoolstraat, waar het ernaar uit zag dat alle dertig parkeerplaatsen zouden sneuvelen om plaats te maken voor De Lijn, nog zes plaatsen ‘gered’. Maar deze mededeling was duidelijk niet van aard om de oppositie gunstiger te stemmen. Onder meer het kappen van meer dan honderd grote Amerikaanse eiken op de Oelegemsteenweg en de gekozen verkeersoplossingen liggen duidelijk gevoelig.

Stemgedrag Open Vld

CD&V, Groen en Vlaams Belang hekelen het gebrek aan inspraak in dit dossier. “Terwijl dit net het speerpunt was bij de start van deze coalitie”, raakte Marleen Struyf (CD&V) duidelijk een teer punt. Dat bleek ook uit het stemgedrag van Open Vld-leden Philippe Verschueren, Valerie Van Genechten en Rita Tutelaars, die zich opvallend onthielden.

Schepen Peter Mendonck benadrukt dat de ongelukkige timing te wijten is aan de Vlaamse overheid die in ruil voor 2,7 miljoen euro aan subsidies – “een bedrag dat we echt niet kunnen laten liggen” - eist dat de werken nog voor november worden aanbesteed. “De tijd ontbrak om intensief met de bewoners alle details te bekijken, maar we beloven om in de loop van het proces van aanleg kleine bijsturingen te bekijken”, aldus Mendonck, daarin bijgetreden door collega Verhulst.

Juridische stappen?

De gemeenteraad keurde de plannen goed. De vermoedelijke start van de werkzaamheden istaat gepland voor de lente van 2022. De bewoners van de oude dorpskern kijken er duidelijk niet naar uit. Ze vinden het verdwijnen van de oude en lawaaierige betonplaten en de komst van de fietspaden zowat de enige positieve aspecten aan het ontwerp.

Michel Godderis, Lieve Sysmans, Peter Lembrechts, Luc Thomaere en Guy Dengler van het bewonerscomité, met op de achtergrond de heraan te leggen Schoolstraat. De bewoners dringen aan op een ruimere zone 30. Schepen Olivier Verhulst (Open Vld)  belooft er alsnog werk van te maken.

Michel Godderis, Lieve Sysmans, Peter Lembrechts, Luc Thomaere en Guy Dengler van het bewonerscomité, met op de achtergrond de heraan te leggen Schoolstraat. De bewoners dringen aan op een ruimere zone 30. Schepen Olivier Verhulst (Open Vld) belooft er alsnog werk van te maken. © jaa

“De gemeente biedt geen antwoord op onze hoofdbekommernis: het voorzien van degelijke verkeersremmers en meer aandacht voor de leefbaarheid van de omwonenden”, vertolkt Guy Dengler de stem van de buurt.

“Hoewel 75% van de bestuurders zich niet houdt aan de snelheidsbeperkingen, werd het voorstel van een uitgebreide 30 km/u-zone in de dorpskern niet weerhouden. Ook belangrijke knelpunten zoals de geschrapte parkeerplaatsen in de Schoolstraat en de herinrichting van de Puttenhoflaan met slechts 75 centimeter brede trottoirs, zijn niet opgelost.”

Olivier Verhulst, die zelf in de dorpskern woont, zegt dat er nu toch al twee zones 30 voorzien zijn: aan het Kerkplein en aan Werf44, waar veel scholieren passeren. “Ik ben zelf voorstander om beide zones op z’n minst met elkaar te verbinden en zal de komende maanden er alles aan doen om dat nog geregeld te krijgen”, belooft de schepen van Mobiliteit.

Het is nu afwachten of het buurtcomité en/of individuele bewoners hier vrede mee nemen of een juridische weg zullen behandelen om de plannen alsnog bijgestuurd te krijgen. Daar werd eerder in een nota aan het schepencollege al op gealludeerd.

Jan Auman

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio