De vervallen garageboxen moeten plaats maken voor natuur en water.  

De vervallen garageboxen moeten plaats maken voor natuur en water.  © Marc Peeters

Neteland zet in op natuur en water in dorpskernen: “Tegelwippen is belangrijk”

Vorselaar, Herentals, Herenthout, Grobbendonk, Olen -

De lokale besturen van Herentals, Herenthout, Vorselaar, Grobbendonk en Olen willen de woonkwaliteit in de dorpskernen verbeteren. “Natuur en water zijn kenmerkend voor onze regio, maar die elementen dringen niet altijd door tot in de kernen”, weet de Herenthoutse schepen Stefanie Vrins (Eenheid). “Daar willen we iets aan doen en iedereen mag er mee over nadenken.”

Marc Peeters

Het is de bedoeling dat de woonkernen meer groen (natuur) en blauw (water) gaan uitademen. “Want in een fijne woon- en leefomgeving krijg je zin om anderen te ontmoeten en samen dingen te doen”, klikt het. Inzetten op een verbetering van de woonkwaliteit op zich is niet nieuw, maar dat een gemeentelijk samenwerkingsverband zoals Neteland hiervoor de krachten wil bundelen, is dat wel.

Dit kan onder meer door op een andere manier naar bouwdossiers te kijken, maar net zo goed door voortuintjes te ontharden. “Tegelwippen is een van de drie concrete acties die nu al op stapel staan”, zegt Vrins. “We willen het als Neteland opnemen tegen Lille en Kasterlee om zo veel mogelijk voortuinverhardingen weg te nemen en ruimte te maken voor groen. We willen deze actie dan ook koppelen aan een Neteplant-dag.”

Ontharding

De besturen willen ook draaiboeken opstellen over hoe ze met allerlei ruimtelijke vraagstukken willen omgaan. Een concreet voorbeeld daarvan zijn de tuinen van het pand aan Markt 18 in Vorselaar. “Achter de gerenoveerde woning van Bockstael bevinden zich nog garageboxen die niet meer gebruikt worden”, weet schepen Mizel Gebruers (ACTIEV). “Het is de bedoeling dat we die gaan weghalen en dat we in dit gebied gaan experimenteren met groen en blauw, met natuur en water dus. We gaan dat doen in overleg met omwonenden en met bijvoorbeeld de studenten van Thomas More, die hier vaak passeren.”

Als het lokale bestuur van Vorselaar volgend jaar de Markt en omgeving opnieuw aanlegt, is ontharding één van de sleutelwoorden.

Met de Pop-up Participatiefiets willen de lokale besturen verder naar plekken en wijken in Neteland rijden om er met burgers in dialoog te gaan en die blijvend te betrekken bij toekomstige acties.

Mentaliteitswijziging

Via het traject ‘geWOONtebreker’ wordt het project ondersteund door het Antwerpse provinciebestuur. “We moeten de beschikbare ruimte verstandiger gebruiken door goed na te denken waar en hoe we bouwen”, weet gedeputeerde Kathleen Helsen (CD&V). “Om tot een betere kwaliteit van wonen te komen, dringt een mentaliteitswijziging zich op. Niet alleen bij de lokale besturen, maar ook bij alle inwoners. Daarvoor is een open dialoog nodig met alle actoren die op het terrein van onze woonmarkt een rol spelen.”

MEER OVER Blikvangers Kempen

Aangeboden door onze partners
Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio