Imade Annouri op gemeenteraad

Antwerpse groenen vragen om Oosterweel stil te leggen

Op de Antwerpse gemeenteraad heeft oppositiepartij Groen ervoor gepleit de Oosterweelwerken “vanuit het voorzorgsprincipe” stil te leggen, tot er duidelijkheid is over de gezondheidsrisico’s van de PFOS-vervuiling. Daarmee herhaalt de partij een eis die ze eerder in het Vlaams Parlement heeft bepleit. Daar botste ze toen op bevoegd minister Lydia Peeters (Open VLD), die enkel aankondigde dat ze aan experts zou vragen of er nood is aan extra veiligheidsmaatregelen. Bij het ter perse gaan was er nog geen repliek van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), maar eerder zei hij in een interview met deze krant dat het stilleggen van de werken “een ramp” zou zijn.

De (digitale) gemeenteraad hield maandagavond een extra zitting naar aanleiding van de vervuiling met PFOS, die tijdens de Oosterweelwerken naar boven is gekomen. De oppositiepartijen richtten daarbij hun pijlen op de rol van De Wever in 2017, toen er plannen waren om via een persbericht en infoavonden de bevolking in te lichten over de vervuiling. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. “U hebt de keuze gemaakt waarover de bevolking werd ingelicht en waarover niet”, aldus Groen-fractieleider Imade Annouri. PVDA-gemeenteraadslid Peter Mertens was het daarmee eens: “U hebt vier jaar lang niet gecommuniceerd.” (pl)

MEER OVER Bart De Wever

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio