Door de slimme camera’s was er de voorbije maanden merkelijk minder verkeer in Wuytsbergen dan eind vorig jaar, maar het reed gemiddeld wel sneller. 

Door de slimme camera’s was er de voorbije maanden merkelijk minder verkeer in Wuytsbergen dan eind vorig jaar, maar het reed gemiddeld wel sneller. © Hans Otten

Virtuele knip zorgt voor minder maar sneller verkeer

Herentals -

De evaluatie van de proefopstelling met een trajectcontrole in de wijk Wuytsbergen, brengt verrassende resultaten naar boven. Het doorgaand verkeer blijft weg, maar het aanwezige verkeer rijdt wel sneller.

Hans Otten

In zijn aanpak van het doorgaand verkeer in de wijk Wuytsbergen heeft het stadsbestuur net de eerste proefopstelling met trajectcontrole via slimme camera’s beëindigd. Maandag 28 juni start de tweede proef met een vaste knip die van Wuytsbergen voor gemotoriseerd verkeer - ook voor de buurtbewoners zelf - in feite een doodlopende straat maakt.

Bij de voorbije proef deelde de politie ook daadwerkelijk verkeersboetes uit aan doorgaand verkeer in Wuytsbergen, Ekelenstraat en De Beukelaer-Pareinlaan. Schommelde het aantal boetes in de eerste twee weken nog tussen dertig en 75 boetes per dag, dan daalde dat gestaag naar een vijftiental per dag. “Dat geld vloeit niet naar de stadkas, maar gaat naar het verkeersfonds”, benadrukt Kirsten De Mulder van Mint, het communicatiebureau dat de stad Herentals in dit dossier begeleidt.

Ja en nee

En had die virtuele knip nu ook het beoogde effect? Het antwoord is ja en nee. Uit de metingen op negen tellocaties blijkt duidelijk dat het verkeer in Wuytsbergen op weekdagen met 36% daalde. In de avondspits gaat het zelfs om bijna de helft minder passerende voertuigen. In Ekelenstraat, De Zaatweg en De Beukelaer-Pareinlaan liggen die percentages iets lager, maar zeker nog significant. Daar staat tegenover dat de Belgiëlaan (+5%), Markgravenstraat (+7%) en de Lierseweg binnen de ring (+11%) meer verkeer te slikken kregen. Vooral vrachtverkeer reed meer via Lierseweg.

Het slechte weer tijdens de meetperiode in mei - kouder en natter dan in de referentieperiode van september 2020 - speelde het fietsverkeer wellicht parten. “In Wuytsbergen en Ekelenstraat was er zelfs een daling met 30%”, stelt Alessio Vrijsen van Mint. “In De Zaatweg deden we in juni bij mooier weer een telling en daar zagen we 9% meer fietsers.”

Pervers effect

Maar minder doorgaand verkeer dankzij de virtuele knip had nog een pervers effect. “In Wuytsbergen zagen we dat de snelheid van het verkeer in beide richtingen toenam naar 54 à 55 kilometer per uur, boven de toegestane limiet. In de Ekelstraat daalde de snelheid wel, al ging het richting De Beukelaer-Pareinlaan nog altijd sneller dan toegelaten.”

Hoewel het stadsbestuur pas in november beslist over een definitieve maatregel in Wuytsbergen, wil het al vroeger ingrijpen in de Markgravenstraat. In eerste instantie komt er eind deze week al sensibilisering rond snelheid en stoeprijden, eind september volgen ingrepen die rechtstreeks op de hoeveelheid verkeer inwerken.

Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio