Sommige oppositieraadsleden vinden dat zij onvoldoende geïnformeerd worden. 

Sommige oppositieraadsleden vinden dat zij onvoldoende geïnformeerd worden. ©  BELGA

Oppositieraadsleden Zandhoven voelen zich gekleineerd: “Soms krijgen we gewoon geen antwoord op onze vraag”

Zandhoven -

Gemeenteraadslid Paul Stulens (Vlaams Belang) legde een opvallend agendapunt ter stemming voor. Hij stelt dat de gemeenteraad van Zandhoven niet kan vertrouwen dat het college van burgemeester en schepenen open en eerlijk antwoordt op vragen van gemeenteraadsleden. De andere oppositieraadsleden vonden het wat sterk geformuleerd, maar herkenden zich wel op sommige punten.

Stulens vindt dat het college soms niet of ontwijkend antwoordt op vragen van oppositieraadsleden. Volgens hem werden er onder meer initieel veel zaken achtergehouden in het zwembaddossier. Hij vindt dat de houding van de Zandhovense meerderheid in strijd is met het decreet lokaal bestuur dat respect en democratische rechten van de raadsleden moet verzekeren.

“Mijn vaststelling is dat het gedrag van de burgemeester, en mede met hem van sommige overige leden van het college, niet conform is met de vereiste deontologische plichten van hun mandaat”, aldus Stulens. “In Zandhoven is er een probleem met het informeren van raadsleden.” Hij vroeg een stemming over dit punt.

Monique Suls (N-VA) en Marijke Lambrechts (N-VA) gaven Stulens gelijk. “Wij vinden ook dat wij soms als oppositie kleinerend worden behandeld.” Raadslid Jordi De Vlam (Groen) kon zich ook herkennen in sommige zaken die Stulens opsomde. “Al vind ik het allemaal wat te sterk geformuleerd. Maar het klopt wel dat er niet altijd geantwoord wordt op vragen, of dat de burgemeester of schepenen zich er met een mopje van af maken.”

De Vlam verwees naar de raadszitting van mei waarin hij had aangekaart dat er meer bomen zouden verdwijnen dan dat er nieuwe worden bij geplant bij de afbraak van het huisje Valckx in de Voetbalstraat. “Schepen Willems (CD&V, red.) antwoordde toen dat hij drie bomen in zijn eigen straat zou bijplanten. Dat is geen ernstig antwoord.”

Op een domme vraag krijg je domme antwoorden, had schepen Willems gezegd. “Kijk, dat is precies wat wij bedoelen. Er bestaan geen stomme vragen”, riposteerde Lambrechts. Volgens schepen Willems moet je de context van het antwoord zien. “Groen klaagt altijd dat er bomen verdwijnen, maar rept nooit een woord over alle bomen die wij recent hebben aangeplant, zoals in de Pulsebaan.”

Burgemeester Luc Van Hove (CD&V) leek wat geschrokken van de reacties. “Als iets kleinerends of onrespectvol is overgekomen, dan wil ik mijn excuses aanbieden. Dat is niet de bedoeling.”

Het agendapunt werd niet goedgekeurd. Stulens besloot wel nog dat hij tevreden was dat de burgemeester spontaan een stand van zaken gaf in verband met de hoge inschrijvingsbedragen voor het vrijetijdscentrum. kmaMeer nieuws uit stad en rand

citta

Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio