Gerda Tyst staat klaar om het pakket met vragen en bezorgheden in de rode brievenbus te droppen. 

Gerda Tyst staat klaar om het pakket met vragen en bezorgheden in de rode brievenbus te droppen. © Chris Van Rompaey

Buurt protesteert tegen nieuwbouwproject Beyerse Velden

Lier -

Een vijftigtal bewoners van de Nieuwpoortstraat en omgeving in Lier heeft zaterdag geprotesteerd tegen een nieuw bouwproject. Projectontwikkelaar Paliris uit Hove polste al bij de stad wat er mogelijk is.

Chris Van Rompaey

“Het nieuwbouwproject Beyerse Velden behelst de zone achter de appartementsgebouwen 35 tot 43 in de Nieuwpoortstraat, eigendom van Paliris, en het naastliggende perceel aan de straatkant, eigendom van het OCMW. Via dit perceel zou doorgang gegeven moeten worden naar het achterliggende perceel van de projectontwikkelaar”, zegt schepen van Wonen Marleen Vanderpoorten (Open Vld).

“Paliris en het OCMW vroegen in 2015 een verkavelingsvergunning aan voor 49 appartementen en acht eengezinswoningen. De buurt diende 247 bezwaren in. Het schepencollege weigerde de aanvraag, omdat er nog geen rooi- en wegenisplan werd goedgekeurd. De onduidelijkheid over de waterproblematiek in het binnengebied speelde een bepalende rol hierbij.”

Stedenbouwkundig attest

“Intussen liet de projectontwikkelaar zijn interesse blijken in de eventuele aankoop van de OCMW-grond. Het Vast Bureau reageerde hier positief op, met dien verstande dat de grond openbaar zou verkocht worden volgens de geldende procedure. Hierop vroeg de projectontwikkelaar een stedenbouwkundig attest aan bij de stadsdiensten voor de percelen van hemzelf en van het OCMW.”

 

 © Chris Van Rompaey

“Zo’n stedenbouwkundig attest geeft geïnteresseerde kopers meer informatie over de haalbaarheid van een project en over de mogelijkheden van een verkaveling op de gronden. Pas als de projectontwikkelaar zekerheid heeft over de mogelijke bebouwing, wil hij de vraag tot aankoop van de OCMW-grond definitief overwegen en stellen aan de OCWM-raad. Hoeveel wooneenheden hij dit keer voor ogen heeft, is ons onbekend”, benadrukt Marleen Vanderpoorten.

Overstromingsgebied

Op dat getal wacht de buurt niet en ze laat dus nu al opnieuw van zich horen. “We zijn enorm bezorgd. We spreken hier over een overstromingsgebied. De Lispersteenweg loopt nu al minstens één keer per jaar onder water. Dat neemt nog toe als je alles hier vol beton kapt. Bovendien moet hier een groot bos van wel 150 bomen verdwijnen. Als je weet dat een boom 800 liter water per jaar opneemt, zal ook dit de wateroverlast doen toenemen”, zegt Ann Van Roosbroeck.

“De nieuwbouw met verdiepingen zou op amper 4 meter van ons appartementsgebouw komen. Wat met onze privacy? Om van de mindere lichtinval nog maar te zwijgen. We zijn ook niet te spreken over het verdwijnen van alweer een stuk groen in de stad. Dit is namelijk de laatste groene oase binnen de Ring. Maak er dus een positief verhaal van en leg hier bijvoorbeeld een parkje aan”, suggereert Van Roosbroeck.

 

 © Chris Van Rompaey

“We hebben al onze vragen, bezorgdheden en suggesties in een grote envelop gebundeld en die steken we nu in de rode brievenbus die de stad hier plaatste. We betreuren het wel dat we pas feedback krijgen nadat de stad het stedenbouwkundig attest heeft afgeleverd. Tot slot vragen we ons af hoe de stad als betrokken partij objectief kan zijn in de dit dossier”, zegt Gerda Tyst.

Het schepencollege zou het stedenbouwkundig attest kort na de zomervakantie afleveren.MEER OVER Lier

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio