©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Ruim 6 procent komt niet opdagen voor vaccinatie-afspraak, vooral ‘no shows’ bij AstraZeneca

Bij gemiddeld 6 procent van de afspraken in de Vlaamse vaccinatiecentra komt niemand opdagen. Dat heeft Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid, vrijdag gezegd tijdens de wekelijkse persbriefing over de Vlaamse vaccinatiecampagne. Het cijfer van 6 procent is geen exacte berekening, en is niet gebaseerd op alle 95 vaccinatiecentra.

Bron: BELGA

De Vlaamse overheid weet wel dat bovenop die 6 procent 1,66 procent expliciet heeft aangegeven dat ze geen vaccin willen. Wat de expliciete weigeraars betreft, heeft de overheid wel een goed beeld van om wie het gaat. Een deel van die groep zal ook opgepikt worden voor een tweede kans.

Bij de leeftijdsgroepen tot 65 jaar zijn er iets meer weigeraars: 1,87 procent bij 45- tot 64-jarigen, en 1,78 procent bij de 18- tot 44-jarigen, waar de vaccinatiecampagne wel nog niet zo ver gevorderd is. Bij de 64- tot 84-jarigen is dat 1,19 procent, en bij de oudsten (85-plussers) komt dat op 1,68 procent, maar die groep is natuurlijk veel kleiner. Het gaat hier om bijzonder lage percentages, dus heel grote conclusies zijn daar niet aan te verbinden. 

Per provincie is het aantal weigeringen het grootst in West-Vlaanderen (1,89 procent) en het kleinst in Antwerpen (1,46 procent). Ook hier geldt hetzelfde: grote conclusies kunnen hieruit niet getrokken worden.

Behalve deze duidelijke weigeringen heeft het Agentschap dus ook zicht op wie niet kwam opdagen voor zijn of haar vaccinatie-afspraak. Het gaat dan niet per se om mensen die een vaccin weigeren, maar ook om bijvoorbeeld mensen die de afspraak vergaten of op reis zijn. 

AstraZeneca

In de eerste weken van de vaccinatiecampagne varieerde het aantal “no shows” tussen de 15 en 9 procent, om vanaf einde maart terug te vallen op goed 4 procent. Sinds midden mei wordt daar weer een stijging vastgesteld, van 6 procent tot in de eerste week van juni 8 procent.

Het Agenschap onderzocht ook het aantal “no shows” bij mensen die AstraZeneca zouden krijgen. Daar kwamen iets meer mensen niet opdagen. In de eerste week van juni was dat al 14 procent.

Vastgoed

Jobs in de regio