In de jaren zestig van de vorige eeuw domineren koeien het polderlandschap in Zwijndrecht. Op de achtergrond duikt de eerste industrie op. 

In de jaren zestig van de vorige eeuw domineren koeien het polderlandschap in Zwijndrecht. Op de achtergrond duikt de eerste industrie op. © FelixArchief

Waarom Zwijndrecht al sinds 1953 vruchtbare grond voor verontreiniging is

De komst van 3M naar Zwijndrecht was in 1971 allerminst reden voor scepsis. Een nieuwe fabriek betekende nieuwe werkgelegenheid en die was in de jaren zeventig van de vorige eeuw meer dan welkom. PFOS gold in die tijd nog als een wondermiddel en slechts een select groepje wist dat het middel niet zonder gevaren was. Een reconstructie.

Patrick Van de Perre

MEER OVER Meest gelezenCITTA