In mei 219 werd het Rozemaaipark feestelijk ingewandeld. Het was meteen een succes. Marc Wouters W&F

In mei 219 werd het Rozemaaipark feestelijk ingewandeld. Het was meteen een succes. Marc Wouters W&F

Park tussen A12 en Oude Landen wordt nog groter

Twee jaar geleden werd de eerste fase van het Rozemaaipark in Ekeren feestelijk ingewandeld. Het park tussen A12 en Oude Landen was meteen een begeerde trekpleister. Het schepencollege zet nu fase twee ingang. De centrale zone langs de Donkse Beekvallei vormt een belangrijk onderdeel van die aanleg.

Het masterplan Rozemaai werd in 2016 goedgekeurd. Dit plan schetst het toekomstbeeld voor een groene en recreatieve omgeving en vormt het kader waaraan de huidige en toekomstige bebouwing wordt afgetoetst. Het hart van de wijk werd de Donkse Beekvallei. “De beek wordt in een tweede fase helemaal opengelegd en doorgetrokken tot aan de Ekersesteenweg. Zo realiseren we een landschapspark voor de buurt”, zegt schepen Claude Marinower, bevoegd voor onder meer openbaar domein (Open Vld).

De beek dient als koelplek en is een biotoop voor fauna en flora. ”Daarnaast zorgt het landschapspark voor oase van rust binnen het district”, vervolgt de schepen.

De opwaardering van het park verhoogt niet alleen de leefbaarheid voor de buurt, maar is ook belangrijk voor het klimaat. Het waterplan wordt optimaal meegenomen waardoor water hier niet meer afgevoerd wordt via de riolering, maar ter plaatse kan infiltreren. Centraal in het park komt er een plein waar ontmoetingen en wijkactiviteiten kunnen plaatshebben. Het vormt het hart van de wijk en zal de twee buurten, Rozemaai en Schoonbroek, verbinden.

Er wordt nog bekeken of de beek onder de Ekersesteenweg kan doorgetrokken worden tot in de Oude Landen, waar een verbinding kan worden gemaakt met de Donkse Beek. Verder wordt onderzocht of het oppervlakte water van de Ferdinand Verbieststraat kan worden afgevoerd naar de Donkse Beek via de wijk Rozemaai. (mawo )

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio