© ATV

Provinciebestuur verstrengt lood-in-bloednormen voor Umicore in Hoboken

Het Antwerpse provinciebestuur heeft donderdag officieel beslist om de bijzondere voorwaarden van de omgevingsvergunning van materiaaltechnologiebedrijf Umicore in Hoboken aan te passen.

Bron: BELGA

Umicore wordt nog dit jaar verplicht om ervoor te zorgen dat de lood-in-bloedwaarden bij kinderen uit de buurt van 1 tot en met 12 jaar gemiddeld maximaal 3,5 µg/dl bedragen. Tegen eind 2025 wordt dat zelfs 2 µg/dl, met maximaal een 95ste percentielwaarde van 4 µg/dl - wat betekent dat slechts 5 procent van de gemeten groep die waarde mag hebben.

Zeker de normen van eind 2025 zijn volgens de deputatie “streng en ambitieus”, maar ook haalbaar en in het belang van de gezondheid van de omwonenden van de fabriek. Het provinciebestuur zegt er bewust voor te kiezen om zowel het gemiddelde naar beneden te krijgen als hoge piekwaarden tegen te gaan.

Rond de emissies en immissies van stof, lood, arseen en cadmium moet Umicore intussen blijven rapporteren. Het bedrijf moet ook werken met een windbarometer om bepaalde logistieke activiteiten tijdelijk te verminderen of stop te zetten als de weersomstandigheden dat noodzakelijk maken en moet beter communiceren met de buurt. Umicore moet tegen begin 2022 een communicatiestrategie uitwerken om de omwonenden periodiek te informeren over de eigen metingen en om vast te leggen hoe het bedrijf communiceert bij incidenten.

De verstrenging komt er naar aanleiding van een evaluatienota uit 2019 en de (tijdelijke) verhoging van de lood-in-bloedwaarden in juni 2020. Intussen wordt ook een eenmalig uitgebreider gezondheidsonderzoek voorbereid rond andere chemische parameters, zoals arseen en cadmium.

 blg

MEER OVER Umicore

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio