De Mostheuvellaan in Westmalle, met de gezonde kastanjebomen. © rr 

Beetje hoop voor paardenkastanjes Mostheuvellaan

Malle -

De bewoners van de Mostheuvellaan in Westmalle, waar 110 gezonde paardenkastanjes dreigen te verdwijnen voor de aanleg van gescheiden riolering en een nieuw wegdek, hebben een kleine overwinning behaald. De provinciale omgevingscommissie volgt hun argumentatie en adviseert de bestendige deputatie om geen vergunning te verlenen.

Kristin Matthyssen

In september vorig jaar nog gaven bewoners van de Mostheuvellaan alle 110 kastanjebomen een spandoek rond de stam met daarop de noodkreet ‘Het gemeentebestuur wil me dood, red mij!’. Ze vechten ook het verdwijnen aan van de karakteristieke betonklinkers van de Mostheuvellaan. Die klinkers werden nog door de paters van de nabijgelegen trappistenabdij gemaakt.

De bewoners gingen in beroep tegen de vergunning die verleend werd aan Pidpa en de gemeente om hun plannen te realiseren. Begin deze maand werden hun advocaten gehoord. “We kregen nu bericht dat de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) een advies heeft opgesteld in ons voordeel”, zegt Dirk Janssens, een van de bewoners. “Er wordt aan de bestendige deputatie geadviseerd om de vergunning te weigeren. De POVC is van oordeel dat de bestaande erfgoedwaarde van de Mostheuvellaan en de natuurwaarde van de bomen onvoldoende werden afgewogen in de beslissing. Ook zouden er problemen rijzen met betrekking tot het mobiliteitsaspect omdat de asverschuiving te bruusk is.”

De bewoners hopen dat de bestendige deputatie dit advies nu volgt. “We verwachten de uitspraak begin juli. Het rioleringsdossier van onze straat kan perfect losgekoppeld worden van dat van onze buurstraten”, zegt Janssens. “Zo kan daar al gestart worden met riolering tot er een oplossing voor onze straat is die bomen en blokskes spaart. De gemeente Malle wil bomen aanplanten. Het is logisch dan om ze hier gewoon te laten staan.”

In de Talondreef is momenteel ook ongerustheid over het kappen van bomen voor riolering.

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio