De cijfers uit de stadsmonitor tonen een kritische, maar ook een tevreden Mechelaar. 

De cijfers uit de stadsmonitor tonen een kritische, maar ook een tevreden Mechelaar. ©  Dirk Vertommen

Mechelaars zijn iets minder fier, maar ze wonen graag in hun stad

Mechelen -

Uit de massa cijfers in de gemeente-stadsmonitor 2020 concludeert burgemeester Alexander Vandersmissen (Vld-Groen-m+) dat Mechelen heel goed bezig is. Al toont het onderzoek ook aan dat de fierheid van de Mechelaars iets minder groot is dan drie jaar geleden en dat het vertrouwen in het stadsbestuur zelfs gevoelig is gedaald. Toch scoort Mechelen hier nog altijd beter dan een gemiddelde andere centrumstad in Vlaanderen.

Sven Van Haezendonck

De gemeente-stadsmonitor van het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur verschijnt om de drie jaar. Aan de hand van ruim driehonderd indicatoren vergelijkt hij de dertien grootste steden in Vlaanderen met elkaar. Nieuw is dat nu alle gemeenten aan bod komen. Het Mechelse stadsbestuur klopt zichzelf op de borst en noemt de evolutie voor de Dijlestad na zeven edities markant. Daar is iets voor te zeggen, want bij de uitgave van de eerste editie in 2004 bengelde ze voor zowat alle criteria onderaan.

Voor de bestuursperiode 2018-2024 koos het stadsbestuur van Vld-Groen-m+ de beleidsdomeinen mobiliteit, ondernemen en het bestrijden van de kinderarmoede als de grote speerpunten uit. “De stadsmonitor toont aan dat we vooroplopen in duurzame mobiliteit, circulair beleid en het bedwingen van gezinsarmoede. Op die domeinen behoren we nu al tot de absolute top en het is onze ambitie om de komende jaren nog voorsprong te nemen”, zegt burgemeester Vandersmissen.

Minder vertrouwen

Maar in de grote hoeveelheid cijfers vallen er ook andere zaken op. Zo geeft 76% van de Mechelaars aan fier te zijn op zijn stad en dat is nog altijd beter dan het Vlaamse gemiddelde (71%). In vergelijking met de score in de stadsmonitor van 2017 is de trots van de Maneblussers wel iets afgenomen. Toen gaf 81% aan fier te zijn.

Onder de inwoners van Mechelen stipt 41% aan veel vertrouwen te hebben in het stadsbestuur, terwijl dat in de dertien centrumsteden gemiddeld 36% is. In 2007 lag dat vertrouwen nog opvallend hoger: op dat moment gaf 52% aan veel vertrouwen te hebben, terwijl het gemiddelde voor de centrumsteden op 35% lag en sindsdien dus quasi status quo bleef.

Netheid en veiligheid

Overigens: 84% van de Mechelaars zegt zich gelukkig te voelen, iets meer dan gemiddeld in een andere centrumstad. Na de Bruggelingen (87%) en de Kortrijkzanen (85%) mogen de Mechelaars zich samen met de Leuvenaars de gelukkigste bewoners van een centrumstad noemen. Negen op de tien Mechelaars wonen ook graag in de stad (91%), een stijging tegenover 2017 (87%).

Netheid draagt daar bijvoorbeeld toe bij: 73% van de Mechelaars vindt dat straten en pleinen er netjes bijliggen, terwijl dat elders gemiddeld 63% is. 78% van de inwoners geeft ook aan zich zelden of nooit onveilig te voelen in de buurt waar hij woont, terwijl het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden op 67% ligt. Er waren ooit andere tijden.

MEER OVER Blikvangers Mechelen

Meer nieuws uit regio Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio