Op deze plek, over de Horstebaan richting Amerlolaan, komt het zebapad. Het spandoek houdt de herinnering aan Loes levend.

Op deze plek, over de Horstebaan richting Amerlolaan, komt het zebapad. Het spandoek houdt de herinnering aan Loes levend. © jaa

Na dodelijk ongeval Loes: nog deze zomer zebrapad op Horstebaan

Schoten -

De raadscommissie Mobiliteit heeft de tijdelijke oplossing goedgekeurd voor beveiliging van het kruispunt waar Loes de Laat (7) verongelukte. Nog deze zomer wordt over de Horstebaan, ter hoogte van de Amerlolaan, een zebrapad geschilderd met veilige wachtzone voor overstekende kinderen en buurtbewoners langs de kant van het Vordensteinpark

Het Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeente zullen de ingreep nu samen kortelings uitvoeren. Christof Victor (N-VA), voorzitter van de raadscommissie Mobiliteit, is blij dat de door hem aangedragen oplossing, met eenparigheid werd goedgekeurd.

“Zebrapaden mogen alleen worden aangelegd om twee voetpaden met elkaar te verbinden. En die zijn er nu niet. Dat verklaart waarom er tot dusver geen zebrapad ligt. Maar we gaan het bestaande wandelpaadje langs de Eethuisbeek op grondgebied van het Vordensteinpark nu doortrekken tot net voorbij het kruispunt en verharden”, geeft Victor toelichting bij het goedgekeurd ontwerp.

Eethuisbeek

Er komt voor het zebrapad een brede wachtzone zodat fietsers en voetgangers rustig het moment kunnen afwachten om, met de hulp van een gemachtigd opzichter, over te steken. Omdat mogelijk te maken, wordt een deel van de hoge haag weggenomen. Het huidige smalle gat in de haag wordt dan weer dichtgemaakt. Een klapdeurtje moet verhinderen dat fietsers en wandelaars in die zone met elkaar in botsing komen. Langs de Eethuisbeek komt een afsluiting met houten paaltjes om te verhinderen dat gebruikers van wandel- of fietspad in het water zouden belanden.

In afwachting van de verbreding van de fietspaden, de aanleg van een middeneiland, de invoering van trajectcontrole en andere meer ingrijpende maatregelen die door een studiebureau worden voorbereid op aangeven van mobiliteitsexperten, heeft de gemeente intussen al wel nieuwe uniforme snelheidsborden geplaatst. Voortaan mag je over de hele lengte van de Horstebaan niet harder meer dan 50 km per uur rijden. Vroeger gold vanaf de Peerdsbosbaan richting Bredabaan een regime van 70 km per uur.

Op dit plannetje is te zien hoe het zebrapad met wachtzone wordt aangelegd over de Horstebaan, aansluitend op het doorgetrokken wandelpad langs de Eethuisbeek aan de boorden van het Vordensteinpark. 

Op dit plannetje is te zien hoe het zebrapad met wachtzone wordt aangelegd over de Horstebaan, aansluitend op het doorgetrokken wandelpad langs de Eethuisbeek aan de boorden van het Vordensteinpark. © Christof VictorMeer nieuws uit stad en rand

citta

Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio