Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) pakt een reeks kruispunten en knelpunten op schoolroutes versneld aan. Ook op de Bredabaan in Merksem. 

Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) pakt een reeks kruispunten en knelpunten op schoolroutes versneld aan. Ook op de Bredabaan in Merksem. © Dirk Kerstens 

Antwerpse onveilige schoolroutes worden versneld aangepakt

Antwerpen -

“Antwerpen telt 193 onveilige plekken en kruispunten op schoolroutes. Daarvan gaan we er op korte termijn 69 aanpakken”, zegt Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld).

Patrick Van de Perre

“Een onveilig kruispunt of een gebrek aan comfortabele fietsinfrastructuur ontmoedigt mensen om de fiets te nemen en daar willen we vanaf”, zegt Lydia Peeters. De minister trekt dertig miljoen euro uit om deze schoolroutes veiliger te maken.

Het gaat onder andere over het verbeteren van fiets- en voetpaden en kruispunten, en de aanleg of het verbeteren van zebrapaden of fietsoversteekplaatsen. In een eerste fase worden 69 knelpunten in verschillende Antwerpse gemeenten aangepakt.

Voor 21 andere knelpunten kan het lokaal bestuur een beroep doen op de nieuwe subsidie voor schoolroutes langs gemeentewegen of op de bestaande subsidie schoolomgevingen. Nog eens honderd andere worden onderzocht of zitten in toekomstige grotere infrastructuurwerken.

Met deze aanpak wil Vlaams minister Lydia Peeters snelheid maken. “Het gaat niet op dat er voor elk dossier een aparte Provinciale Verkeersveiligheidscommissie (PCV) of overlegvergadering moet bijeenroepen als men met eenvoudige maatregelen al zaken kan aanpassen.”

De minister baseert zich op het advies en de informatie van de lokale besturen. “Zij kennen hun eigen terrein het best en weten zij als geen ander welke maatregelen bijdragen tot meer verkeersveiligheid. Het is die knowhow die we gebruiken om knelpunten op schoolroutes langs gewestwegen aan te pakken.”

Vroeger focuste het beleid vooral op het aanpakken van onveilige schoolomgevingen. ”Maar voor mij is een veilige schoolroute net zo belangrijk”, aldus nog de minister.CITTA