© atv

Audit Vlaanderen stelt onderzoek ten gronde in naar gemeentelijke organisatie in Niel

  -

Procedurefouten, klachten over belangenvermenging en de politieke commotie die deze teweeg brengen, blijven als een schaduw boven het Nielse bestuur hangen. Audit Vlaanderen heeft een nieuw onderzoek ten gronde opgestart voor een volledige doorlichting van de gemeentelijke organisatie.

Eind vorig jaar voerde Audit Vlaanderen al een vooronderzoek uit na een anonieme klacht over mogelijke procedurefouten bij het toekennen van opdrachten aan consultancybureau Trifinance en belangenvermenging aangezien schepen Bart Van der Velde er werkzaam is. Het agentschap concludeerde dat het bestuur systematisch de wet op de overheidsopdrachten overtrad, maar achtte verder onderzoek niet noodzakelijk bij een gebrek aan ernstige inbreuken.

Toen eind mei zowel schepen Van der Velde als de algemeen directeur hun ontslag aankondigen, bracht dit opnieuw heel wat commotie teweeg. Voor oppositiepartij Vooruit én Groen was het duidelijk dat dit het bewijs is dat er een fundamenteel probleem heerst.

“Dat Audit Vlaanderen opnieuw op de stoep staat, zou dit wel eens kunnen bevestigen”, reageert fractieleider Chris Ceuppens van Vooruit én Groen. “In plaats van zelfbeklag is het nu echt tijd om eindelijk eens in de spiegel te kijken en oplossingen te zoeken.”

“Een specifieke reden om dit onderzoek op te starten, is niet gegeven”, luidt het bij het lokaal bestuur. “Vorige week werd dit aangekondigd in de commissie algemeen beleid, het is geen geheim. Vanuit de administratie zullen wij hieraan onze volle medewerking verlenen. We betreuren dat het politiek wordt gebruikt om commotie te veroorzaken.” (bar)

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio