© RTV

Er volgt snel onderzoek naar mogelijke bodemverontreiniging in Mechelen-Zuid

Mechelen -

Er komt zo snel mogelijk een onderzoek naar mogelijke historische bodemverontreiniging op de site van Chemours Belgium in Mechelen-Zuid. Dat zijn het stadsbestuur, OVAM, de omgevingsinspectie en het bedrijf dinsdag overeengekomen. Volgens de Vlaamse inspectie zijn er geen aanwijzingen van vervuiling in woongebied, maar er zijn ook geen data over.

Sven Van Haezendonck

Aanleiding voor deze maatregel is een rapport van een onderzoek dat de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in 2018 publiceerde. Dat legde zich toe op de aanwezigheid van PFAS in het grondwater, de bodem en de waterbodem ter hoogte van risicoactiviteiten. PFAS zijn chemische stoffen die een bedreiging kunnen vormen voor het milieu en de gezondheid. Deze familie van stoffen omvat zevenduizend verschillende componenten, die bovendien allen verschillende eigenschappen hebben.

In het bewuste OVAM-rapport werd de site van Chemours in de Antoon Spinoystraat expliciet vermeld. Dat zorgde zowel bij Mechelaars als bij het stadsbestuur meteen voor ongerustheid. “Om na te gaan of er verontreiniging door perfluoridecomponenten aanwezig is in de omgeving van Chemours op Mechelen-Zuid, worden er op een zo kort mogelijke termijn bodem- en grondwaterstalen afgenomen in de buurt”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Vld-Groen-m+).

Activiteiten in verleden

Dat onderzoek richt zich vooral naar de activiteiten op de site in het verleden, toen ze nog in handen was van DuPont de Nemours. De gecontesteerde PFOS-component is sinds 2008 niet aanwezig in de productie op de site en na de overname door Chemours is er nooit PFOS geproduceerd of gebruikt. “Alle sites die vandaag tot Chemours behoren, zijn gestopt met het gebruik van PFOA (perfluoroctaanzuur, red.) voor het ontstaan van Chemours wereldwijd in 2015”, luidt het in een gezamenlijke mededeling.

In de periode 2019-2020 liep er op de terreinen van buur Axalta ook een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek. Dat heeft OVAM op 26 mei nog conform verklaard. Globaal is er op de site geen ernstige bodemverontreiniging vastgesteld. Er zijn wel een aantal vlekken met PFOS-componenten afgebakend, afkomstig van incidenten met blusschuim op de site zelf. Voor het grondwater vormen de vlekken geen bedreiging. Uit het nieuwe rapport blijkt wel dat één vlek van historische verontreiniging nader onderzoek vraagt van Chemours.

Chemours ligt op dezelfde site als Axalta Coating Systems. 

Chemours ligt op dezelfde site als Axalta Coating Systems. ©  Dirk Vertommen

LEES OOK: Mechelse fabriek duikt op in PFAS-rapport risicoactiviteiten

Op de site van het bedrijf werden waarden gemeten van 26 microgram PFOS per kilogram droge stof, terwijl de norm 1.949 micogram bedraagt. En er werd 41 microgram PFOA per kilogram droge stof gemeten. De norm daarvoor is 643 micogram. “Dat is minder dan de toegelaten norm op industriegebied, maar het stadsbestuur wil er zeker van zijn dat er geen verontreiniging is in de omgeving. Volgens de Vlaamse omgevingsinspectie is er geen reden om aan te nemen dat er verontreiniging is in het woongebied.

Geen metingen buiten site

“Er zijn evenwel geen data beschikbaar van metingen buiten de industriële site, laat staan in het nabijgelegen woongebied. Om alle risico’s of blinde vlekken uit te sluiten, heeft het stadsbestuur gevraagd om ook stalen in de buurt te nemen van de bodem en het grondwater om de situatie ook daar in kaart te brengen”, legt burgemeester Vandersmissen uit. Het beschrijvend bodemonderzoek wordt versneld opgestart en opgevolgd door alle betrokken partijen.

“Chemours heeft ons uitgelegd – bevestigd door de omgevingsinspectie – dat de productie volledig gesloten verloopt, en dat er geen emissies van perfluoriden vrijkomen. Toch willen we objectieve resultaten kunnen voorleggen aan de bewoners en alle betrokkenen. Wij moeten dus 100% zeker zijn of de PFOS-norm afkomstig van industriële activiteit in het verleden in het woongebied rondom lager is dan toegelaten of zelfs helemaal afwezig”, stelt Marina De Bie (Vld-Groen-m+), schepen van Leefmilieu.

Op vraag van oppositieleider Thijs Verbeurgt (Vooruit) wordt het dossier woensdag ook besproken tijdens de commissie Milieu van de Mechelse gemeenteraad.

MEER OVER PFOS-vervuiling

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio