Dimitri Hermans, die in de Boshuisweg in Zandhoven woont, naast de bufferwal vol metershoge distels. Het is een echte jungle. 

Dimitri Hermans, die in de Boshuisweg in Zandhoven woont, naast de bufferwal vol metershoge distels. Het is een echte jungle. ©  kristin matthyssen

Zoerselbos 2.0: grote nieuwe parking, meer wandelpaden én bufferwal

Zoersel, Zandhoven -

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) starten eind 2023 met de laatste fase van de herinrichting van het Zoerselbos. Er staan heel wat veranderingen op til die vaste gebruikers, buurtbewoners én gelegenheidsbezoekers zeker zullen opvallen. Zij kijken uit naar de nieuwigheden maar hebben ook al punten van kritiek.

Kristin Matthyssen

De Vlaamse overheid startte in 2008 met het natuurinrichtingsproject Zoerselbos, met als dragende krachten het ANB (Agentschap Natuur en Bos) en de VLM (Vlaamse Landmaatschappij). Tussen 2012 en 2017 werden al dossiers gerealiseerd, met als meest opvallende de bufferwal langs de Boshuisweg in Zandhoven naast de E34. Ruiter-, fiets- en wandelpaden werden beter gescheiden. Die ingrepen situeerden zich vooral in het westen, terwijl de focus nu op de zuidoostelijke zijde ligt.

Fietsers langs de huidige hoofdparking in de Peggerstraat, die bijparking wordt. 

Fietsers langs de huidige hoofdparking in de Peggerstraat, die bijparking wordt. ©  kristin matthyssen

Fietsen langs ’t Boshuisje. 

Fietsen langs ’t Boshuisje. ©  kristin matthyssen

Goed nieuws is dat er een extra toegangspoort komt voor wandelaars, fietsers en ruiters via de vroegere weide van ‘Boer Miljoenen’ langs de Sjauwel, achter restaurant ’t Lopend Vuurtje. In die weide komt een breed pad en nog een aparte ruiterroute, zodat er een trage verbinding komt tussen het Boshuisje en Den Haan langs de E34. “De voorbije maanden werd nog eens bewezen dat op piekmomenten in het weekend de bestaande paden verzadigd geraken”, zegt Dries Van Hecke van de VLM, die het project mee begeleidt. “Met deze ingreep wordt de recreatiedruk beter gespreid en kunnen bezoekers ook parkeren op de carpoolparking aan Den Haan.”

Die nieuwe ruiterroute moet het schrappen van het bestaande ruiterpad in de Halse Dreef compenseren. “Dit zandpad is vrij smal en er ontstaan te vaak conflicten tussen ruiters, wandelaars en fietsers”, zegt Van Hecke.

Om de stilte voor de natuur maar ook voor de recreanten te verbeteren wordt een tweede, nog langere bufferwal naast de E34 tussen de Boshuisweg en Sjauwel aangelegd die de nieuwe trage weg afschermt van de autosnelweg. Ter hoogte van het bos daar komt een smallere geluidswerende wand in schanskorven met breukstenen. In het enorme weiland langs de Sjauwel worden kreken gegraven voor de waterhuishouding. Er komt ook een verbinding voor wandelaars, fietsers en ruiters tussen Den Haan en de Zoerselbosdreef.

Hier door deze weide aan Sjauwel komen paden voor ruiters, wandelaars en fietsers. Zo kunnen ze van hieruit gemakkelijk ’t Boshuisje bereiken. 

Hier door deze weide aan Sjauwel komen paden voor ruiters, wandelaars en fietsers. Zo kunnen ze van hieruit gemakkelijk ’t Boshuisje bereiken. ©   kristin matthyssen

De grootste verandering wordt de nieuwe hoofdparking voor 125 wagens aan de Boshuisweg in Zandhoven parallel aan de E34. Die nieuwe parking bestaat uit 100 evenwijdige en 25 dwarse parkeerplaatsen.

Tweederde van de 99 parkeerplaatsen in de Peggerstraat blijven wel behouden, zeker voor de klanten van tavernes ’t Boshuisje en In de Wandeling. “Maar het is de bedoeling de druk op de natuur daar te verminderen. Zeker in het weekend wordt nu tot op de zandpaden in het bos geparkeerd en langs de brug”, zegt Van Hecke.

Om die nieuwe hoofdparking te maken, zal de Boshuisweg die nu zeven meter breed is versmald worden tot 4 à 4,5 meter. Het blijft dus wel een tweerichtingsstraat met twee rijvakken, maar er komt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur, met asverschuivingen en eenrichtingsverkeer.

De parking loopt door tot de bocht, waar de bufferwal begint. Daar is er extra ruimte voor een rotonde, zodat er niet gedraaid moet worden in de Boshuisweg.

Dimitri Hermans, een van de weinige bewoners van de Boshuisweg in Zandhoven waar heel wat te gebeuren staat. 

Dimitri Hermans, een van de weinige bewoners van de Boshuisweg in Zandhoven waar heel wat te gebeuren staat. ©  kristin matthyssen

“Op zich zijn wij voorstanders”, zeggen Dimitri en Tine Hermans-Scheers, die als een van de weinigen in de Boshuisweg wonen. “Wij zijn al langer vragende partij voor eenrichtingsverkeer en een snelheidsbeperking. Hier wordt nu veel gevlamd. De Boshuisweg en Hooidonk zijn sluipwegen voor verkeer tussen Halle en Zandhoven.”

Disteljungle

Dimitri heeft wel drie bezorgdheden. “Het stof, want het asfalt zou uitgebroken worden en vervangen door een soort gravelweg. Daarnaast houd ik mijn hart vast voor het afval. Ik hoop dat er genoeg vuilbakjes komen. Mijn derde bezorgdheid is het onderhoud van de nieuwe parking. Gaat de gemeente Zandhoven dit doen? De VLM en ANB hebben geen tijd vrees ik, als ik zie hoe de huidige bufferwal onderhouden wordt. De distels groeien hier metershoog. De boeren zien dat zaad niet graag vliegen hè”, wijst Dimitri naar iets wat lijkt op monsterachtige wietplanten, maar volgens hem toch een bepaalde distelsoort is. Qua communicatie is hij positief. “We worden goed geïnformeerd.”

Martine Loyens (links) met enkele wandelvriendinnen. 

Martine Loyens (links) met enkele wandelvriendinnen. ©  kristin matthyssen

Als we wandelaars op de Halse Dreef aanspreken, reageert Martine Loyens uit Halle toch iets gereserveerder. “Mijn zoon rijdt paard. We vinden het jammer dat het huidig ruiterpad hier verdwijnt. Waarom kunnen er geen uren afgesproken worden waarop ruiters hier wel nog welkom zijn, bijvoorbeeld ’s morgens of ’s avonds of op weekdagen? Dat nieuw ruiterpad langs de Sjauwel, zo naast het lawaai van de snelweg, is geen waardig alternatief, zelfs al ligt er een bufferwal naast.”

Leo Cautereels (rechts) op de bank in het Zoerselbos. Hij zit zelf in het comité dat de natuurherinrichting begeleidt. 

Leo Cautereels (rechts) op de bank in het Zoerselbos. Hij zit zelf in het comité dat de natuurherinrichting begeleidt. ©   kristin matthyssen

Op een bankje treffen we Leo Cautereels, iemand die zich heel zijn leven heeft ingezet voor het Zoerselbos. Zonder hem, zou het natuurgebied misschien verkaveld zijn of lag er nu een pretpark. “Ik ben natuurlijk blij. Er komen extra wandelpaden, maar de bestaande rustzones blijven wél gevrijwaard. En die rustzones zijn in het Zoerselbos nog zeer massief. Persoonlijk ben ik niet zo’n fan van de hondenlosloopzone die langs de Boshuisweg komt, zo vlak in natuurgebied. Maar de ideale wereld bestaat niet. Het is al goed dat Vlaanderen zo veel budgetten vrijmaakt voor de natuur in het Zoerselbos.”

Het projectuitvoeringsplan ging deze week in openbaar onderzoek en loopt over dertig dagen. Gedurende die periode kunnen bewoners de plannen na afspraak inkijken in de gemeentehuizen van Zandhoven en Zoersel en bemerkingen formuleren.

Het nieuwe ruiterpad in het rood zal onder meer langs de Sjauwel lopen. 

Het nieuwe ruiterpad in het rood zal onder meer langs de Sjauwel lopen. ©   VLMMeer nieuws uit stad en rand

citta

Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio