Constant Van Everbroeck. 

Constant Van Everbroeck. ©  rr

Heemkundige Stan Van Everbroeck (88) overleden

Zandhoven -

Zandhoven moet afscheid nemen van Constant ‘Stan’ Van Everbroeck. De heemkundige, jarenlang de drijvende kracht achter heemkundige kring De Schout, overleed op 88-jarige leeftijd. In 2009 won hij de cultuurprijs van de gemeente Zandhoven voor al zijn historisch opzoekingswerk en publicaties.

Stan Van Everbroeck was decennialang het geheugen van Zandhoven. Wie met vragen zat over een historisch pand of andere Zandhovense geschiedkundige bijstand nodig had, kon altijd op hem rekenen. Toen in 2001 bij de afbraak van de oude kleuterschool de gemeente op een kist met 11.000 kogels stootte, kon Van Everbroeck dadelijk vertellen dat het wellicht om achtergelaten oorlogsmunitie uit de Tweede Wereldoorlog ging.

De historische schandpaal van Viersel, een uniek monument, kreeg in 2004 een betere plek bij de heraanleg van de Dijkstraat. 

De historische schandpaal van Viersel, een uniek monument, kreeg in 2004 een betere plek bij de heraanleg van de Dijkstraat. ©  rr

Hij bekommerde zich om het erfgoed en de monumenten. Zo is het mede dankzij Van Everbroeck dat de schandpaal in Viersel bewaard bleef. Jarenlang stond de unieke schandpaal, onder meer naar aanleiding van een twist over de eigendomsrechten, te verkommeren achter een elektriciteitspaal op een slijke parking naast De Kroon. Tijdens de heraanleg van de Dijkstraat kreeg die schandpaal een veel eerbiedwaardige plaats.

Brandstapel

En terecht, want uit opzoekingswerk in de inventaris van de feodale schandpalen op Belgisch grondgebied bleek dat er van dit type slechts twee bewaard waren gebleven: in Viersel en in Falaėn (Namen). Het gaat om een zuilkaak, vermoedelijk uit 1688, in de vorm van een afgeknotte piramide, versierd met een leeuwenkopje. In 1981 al deed De Schout een prijsaanvraag bij steenhouwerij Van Beeumen in Emblem wat een restauratie moest kosten.

Constant Van Everbroeck, die een vurig pleidooi hield om van de schandpaal geen schandaal te maken, kon het monument ook zijn geschiedenis teruggeven. Zo ontdekte hij dat de laatste grote berechting op Vierseldijk dateerde van 4 juli 1760, toen Peter Van Laer (31) er ongeveer ter hoogte van De Kroon naast de schandpaal op de brandstapel werd gezet. Van Laer had een chantagebrief geschreven naar zijn vroegere baas Nuyens. Hij moest een zak met 200 gulden deponeren in een hol op de heide over Pulle-kerk, anders zou Van Laer zijn huis op Vierseldijk in brand steken of hem in zijn bed doodschieten. De briefschrijver werd ontmaskerd en op Vierseldijk levend verbrand.

Het is allemaal dankzij het geduldig monnikenwerk van heemkundigen als Stan Van Everbroeck dat we dit vandaag nog weten. Anders zou het allemaal tussen de plooien van de geschiedenis verdwenen zijn.

In 2005 droeg heemkundige kring De Schout zijn collectie die onderdak vond in afspanning Christoffel - ook een gebouw waar Van Everbroeck voor geijverd heeft - over aan het gemeentebestuur van Zandhoven. De Zandhovense heemkring verkeert sindsdien een beetje in slaapmodus omdat de meeste vorsers intussen overleden zijn. Lokaal zoals in Massenhoven en Pulle zijn er wel nog heemkundigen actief. kmaMeer nieuws uit stad en rand

citta

Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio