RECONSTRUCTIE. Negen momenten waarop het alarm kon afgaan over PFOS-vervuiling

De tijdlijn van de PFOS-verontreiniging in Zwijndrecht leest als een aaneenschakeling van gemiste kansen. Al sinds 2000 zijn er vragen over de verontreiniging, al was de impact op het menselijk lichaam toen veel minder bekend. Pas sinds dit jaar is het alle hens aan dek.

Stijn Cools,, Jef Poppelmonde,Fred Debrock

MEER OVER PFOS-vervuilingCITTA