De site van de oude tegelfabriek staat al leeg sinds de sluiting in de jaren zeventig. 

De site van de oude tegelfabriek staat al leeg sinds de sluiting in de jaren zeventig. © Tommy Maes

Openbaar onderzoek project Keirlandse Zillen gaat woensdag van start

Mol -

Het openbaar onderzoek naar het project Keirlandse Zillen in Mol is gepland van 16 juni tot en met 15 juli. Deze officiële vergunningsprocedure volgt op de publieke projectvoorstelling die in maart plaatsvond.

Tommy Maes

De site langs de Keirlandse Zillen in Mol huisvestte vroeger een tegelfabriek van de Molse industrieel Jos Helsen. Nadat de fabriek in de jaren zeventig van vorige eeuw sloot, raakten delen van de site in verval. Verschillende projectontwikkelaars probeerden de afgelopen twintig jaar de site een nieuwe bestemming te geven, maar die projecten boden telkens weinig tot geen meerwaarde voor de buurt én de stationsomgeving.

Vorig jaar werkte de nieuwe eigenaar CORES Development een project uit om de site om te vormen tot één van de meest duurzame woonbuurten van de Kempen, met op termijn 350 wooneenheden. Naast het publieke groenpark van één hectare omvat het project collectieve hernieuwbare energievoorziening, een klimaatbestendig regenwaterconcept, ecologische corridors, groendaken, elektrische laadpunten en deelwagens. Na realisatie wordt het publieke park overgedragen aan het gemeentebestuur. Het volledige plan werd midden maart voorgesteld tijdens een online-informatieavond.

Het voorontwerp van het woonproject Keirlandse Zillen.

Het voorontwerp van het woonproject Keirlandse Zillen. © CORES Development

Heuvels en vijver

Om de verschillende gebouwen en het publieke park stapsgewijs te realiseren wil CORES Development de volledige site opdelen in dertien loten (twee voor het park en wegenis, zeven loten voor gebouwen, vier loten voor ondergrondse parkings). De lopende aanvraag omvat ook de afbraak van alle gebouwen, inclusief de bestaande verhardingen, én het bouwrijp maken van de site. Ook voor de aanleg van de publieke infrastructuur wordt met dit dossier een omgevingsvergunning aangevraagd. Het gaat dan concreet over de rioleringswerken en de aanleg van nutsvoorzieningen, de aanleg van groenzones, het aanplanten van bomen en het plaatsen van straatmeubilair en verlichting. Ook het aanbrengen van reliëfwijzigingen om in het publiek park heuvels en een vijver te creëren, zit in deze vergunningsaanvraag vervat.

De realisatie van de in totaal negen verschillende gebouwen en de ondergrondse parkeerkelders maken deel uit van andere aanvraagprocedures. Tijdens het openbaar onderzoek kun je het volledige dossier eenvoudig online raadplegen via www.omgevingsloket.be (dossiernummer OMV_2020034790) of na afspraak inkijken op de dienst ruimtelijke ordening in ’t Getouw.

www.keirlandsezillen.be

MEER OVER Wonen in de Kempen

Aangeboden door onze partners
Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio