©  Hollandse Hoogte / Rob Voss

Vanaf volgend schooljaar verplichte taaltest voor kleuters om naar eerste leerjaar te mogen

Volgend schooljaar moeten kindjes in de derde kleuterklas voor het eerst een verplichte taaltest afleggen. De overheid wil daarmee kleuters met een taalachterstand op tijd oppikken, en bijspijkeren. Een sluitende toelatingsproef, zoals eerder op tafel lag, wordt het niet. Blijkt het taalniveau op het einde van de kleuterschool nog steeds te laag, kan de klassenraad wel adviseren om de overstap naar de lagere school uit te stellen. Leggen ouders dat advies naast zich neer, dan volgt er een taalintegratietraject in het eerste leerjaar – wél verplicht.

Jens Vancaeneghem en Sofie Buekenhoudt

MEER OVER Ben Weyts