In de Brouwerijsite in Meer is de inkomhal een grote ontmoetingsruimte , zelfs met open haard, voor de bewoners. Ontmoeting is belangrijk in het nieuwe wonen. 

In de Brouwerijsite in Meer is de inkomhal een grote ontmoetingsruimte , zelfs met open haard, voor de bewoners. Ontmoeting is belangrijk in het nieuwe wonen. ©  Guy Van Nieuwenhuysen

Tiny cohousing in Hoogstraten: “We staan hier open voor nieuwe ideeën”

Hoogstraten, Grobbendonk -

De Brouwerijsite in Meer heeft een inkomhal die een ontmoetingsplaats voor de bewoners moet zijn. Tiny cohousing Hoogstraten werkt aan een project waarin verschillende tiny houses worden samengebracht. Hoogstraten staat open voor nieuwigheden.

Guy Van Nieuwenhuysen

De vorige Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck brak een lans voor meer bouwen in de hoogte en voor kernversterkend bouwen. De huidige bouwmeester Erik Wieërs focust op het wonen onder de kerktoren in het dorp en pleit voor plaatsen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Visies op wonen wijzigen nogal eens. Hoe gaat de schepen van Ruimtelijke Ordening van een stad met zes dorpskernen daarmee om?

“Hoogstraten is een snel groeiende stad met een beperkte open ruimte”, zegt Michel Jansen (N-VA). “Voor hoger bouwen, zoals de vorige bouwmeester voorstelde, zijn de geesten hier niet rijp. Elke dorpskern heeft ook zijn eigenheid en vraagt om een andere aanpak. We gaan na welk concept op welke plaats mogelijk is. Er is veel overleg vooraf en voor extra expertise kloppen we aan bij de kwaliteitskamer van de IOK.”

Jansen staat open voor nieuwe ideeën. “Een van onze ambtenaren kwam met het idee van cohousing met tiny houses af. We bekijken samen waar we dat kunnen inplannen. Op dit ogenblik gaan we ook na in hoeverre we kunnen meegaan in het idee van zorgwonen.”

Een voorbeeld van een tiny house in Olen. 

Een voorbeeld van een tiny house in Olen. ©  Joren De Weerdt

Appartementisering

De gemeente Grobbendonk verzette zich onlangs tegen de bouw van appartementencomplexen in het Mercuriusproject. Grobbendonk ijvert voor een bouwproject op maat van het dorp. “De toenemende appartementisering legt een hypotheek op het karakter van onze dorpen”, zegt burgemeester Marianne Verhaert. “Druppelsgewijs is het aantal appartementen in onze gemeente gestegen van 166 naar 706, in nauwelijks twintig jaar tijd.”

“Maar een dorp mag geen nostalgisch relict worden. We moeten nieuwe behoeften omarmen en een plaats geven. Daarin passen ook nieuwe woonvormen, waaronder cohousing en samenwonen rond een gedeelde tuin. Bij de ontwikkeling van de Mercuriussite wordt dit expliciet als keuzevrijheid meegenomen. We maken ook een leef- en beeldkwaliteitsplan voor de dorpskernen van Grobbendonk en Bouwel. We kunnen bouwvoorschriften opleggen, maar geloven meer in een dialoog met projectontwikkelaars. Ook bij hen rijpen de geesten.”

Burgemeester van Grobbendonk Marianne Verhaert: “Het aantal appartementen in onze gemeente is gestegen van 166 naar 706, in nauwelijks twintig jaar tijd.” 

Burgemeester van Grobbendonk Marianne Verhaert: “Het aantal appartementen in onze gemeente is gestegen van 166 naar 706, in nauwelijks twintig jaar tijd.” ©  Joren De Weerdt

MEER OVER Wonen in de Kempen

Aangeboden door onze partners
Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio