Vijftig actievoerders vatten voor de gemeenteraad post aan het administratief centrum om tegen de kap van de Begijnendreef te pleiten. 

Vijftig actievoerders vatten voor de gemeenteraad post aan het administratief centrum om tegen de kap van de Begijnendreef te pleiten. © Hans Otten

Vijftig actievoerders pleiten voor behoud van Begijnendreef

Herentals -

De geplande kap van de Begijnendreef in Herentals blijft de gemeenteraad beroeren. Ook voor aanvang van de zitting vatte een vijftigtal actievoerders post voor het administratief centrum om te pleiten voor het behoud van de dreef.

Hans Otten

Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is, laat ons een boom en het zicht op de zee.” De meezinger van Louis Neefs is redelijk voor de hand liggend wanneer je op een zachte manier wil protesteren tegen het voornemen om een eeuwenoude dreef volledig te vellen. Zowat vijftig manifestanten heffen het lied aan en roepen slogans als ‘save the dreef’ in de richting van de raadszaal, net voor aanvang van de gemeenteraadszitting van dinsdagavond.

“Het is deze kaalkap die wij niet kunnen verantwoorden om zoveel redenen, denk maar aan de opwarming van de aarde, biodiversiteitscrisis of het grondwaterpeil dat drastisch verder zakt”, zegt Lieve Snauwaert van Grootouders voor het Klimaat. Ze verwijst naar de commissievergadering waarbij professor Hans Van Dyck voorstelde om de Begijnendreef in Herentals een laboratoriumfunctie toe te kennen en om samen te werken met wetenschappers van de KU Leuven voor het beheer ervan. “Herentals krijgt zo een pioniersrol in een vernieuwde aanpak op wetenschappelijke basis. Dit is dan ineens een primeur voor Vlaanderen om dreven en solitaire bomen te beheren met een aanpak volgens hedendaagse normen.”

Polariseren

Precies dat voorstel om het beheer uit te besteden aan die universitaire Afdeling Bos, Natuur en Landschap leggen Peter Verpoorten (Groen) en Jan Bertels (Vooruit) een uurtje later voor aan de raad. “Volgens de deskundigen is er nu geen nood aan het volledig kappen van de dreef, maar is dat een bestuurlijke keuze. We kunnen beter de energie van de bevolking omtrent de dreef capteren in plaats van te polariseren.”

Save de dreef wil het stadsbestuur van gedacht doen veranderen en de bomen in de Begijnendreef redden, maar vangt voorlopig bot. 

Save de dreef wil het stadsbestuur van gedacht doen veranderen en de bomen in de Begijnendreef redden, maar vangt voorlopig bot. ©  Hans Otten

Schepen Stefan Verraedt (N-VA) herhaalt dat nieuwe inzichten wel het beheersplan kunnen wijzigen, maar het niet na drie jaar zomaar kunnen omgooien. Het college stapt dus niet mee in het voorstel. “De laboratoriumfunctie die professor Van Dyck voorstelt, is zeer interessant. We willen als stad zeker mee op zoek gaan naar veteraanbomen op ons grondgebied waar dat toegepast kan worden. En ook om de talud die de tweehonderd nieuwe bomen die we gaan aanplanten te beschermen zo degelijk mogelijk aan te leggen, is ook iedere inbreng welkom. Maar als stadsbestuur kunnen we nu onze verantwoordelijkheid in dit beheersplan niet ontlopen.”

MEER OVER

Aangeboden door onze partners
Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio