©  Ferm

Voortaan weer opvang betalen als kind ziek thuis blijft

Als een kind ziek is en niet naar de crèche mag, zullen ouders vanaf dinsdag 1 juni opnieuw moeten betalen of respijtdagen inzetten. De compensatie voor de kinderopvang die tijdens de coronacrisis in het leven werd geroepen, loopt hiermee af. Voor de naschoolse opvang blijft de regeling wel bestaan.

Nina Bernaerts

De regeling werd opgezet in maart 2020. Wanneer een kindje niet naar de opvang mocht wegens ziekte bijvoorbeeld, moesten ouders niet betalen. Ze verloren dan ook geen respijtdagen. De kinderdagverblijven die dat wensten, konden voor hun flexibiliteit en verlies van inkomsten vervolgens een beroep doen op een compensatie. Op die manier werd alleen al in 2020 meer dan 105 miljoen euro uitgekeerd aan de sector. De regeling liep aanvankelijk tot september, maar werd in november opnieuw opgestart toen ons land een tweede coronagolf over zich heen kreeg.

“We wilden de kinderopvang zo veel mogelijk openhouden voor iedereen die opvang nodig had. Ouders konden blijven werken en de economie viel niet nog verder stil. Daarom hadden we een algemeen en een selectief compensatiemechanisme uitgewerkt”, zegt minister Wouter Beke (CD&V).

Koorts

Nu de crisis in ons land onder controle lijkt, valt die algemene regeling dus weg. Dat zegt Kind & Gezin, en het kabinet van de minister bevestigt het. “We gaan over op het systeem van de selectieve compensatieregeling. Als een kinderopvangbedrijf verplicht moet sluiten wegens bijvoorbeeld een besmetting bij een begeleider, dan geldt de compensatie uiteraard nog wel. Maar als een kindje thuis moet blijven wegens ziekte, mag de opvang opnieuw respijtdagen in rekening brengen of ouders laten betalen voor die dag”, zegt woordvoerder Nele Wouters. Het aantal respijtdagen dat ouders nog kunnen inroepen, zal herberekend worden op het resterende jaar.

In de naschoolse opvang blijft de compensatie voorlopig wel bestaan. Er is hier immers nog steeds sprake van een lagere bezetting. Als die kinderen niet naar de opvang mogen, verliezen ouders dus geen respijtdagen en moeten ze er ook niet voor betalen.

Opvallend: de stelregel dat baby’s met een verhoging van 38 graden niet naar de opvang mogen, verdwijnt niet. De regel moet uniformiteit geven aan ouders en kinderdagverblijven. “Vroeger trokken we de lijn op 38,5 graden maar internationaal zijn artsen en experts duidelijk. Vanaf 38 graden is er meer aan de hand dan enkel ‘tandjes maken’. Ook zonder de coronacrisis was dit onze nieuwe leidraad geweest.”

MEER OVER Coronavirus