Museum Hof van Busleyden neemt van CEMPER een collectie van 124 historische Mechelse poppen over. 

Museum Hof van Busleyden neemt van CEMPER een collectie van 124 historische Mechelse poppen over. © Rudy Gadeyne

Museum stelt toekomst unieke collectie Mechelse theaterpoppen veilig

Mechelen -

De toekomst van een unieke collectie van 124 Mechelse theaterpoppen is veiliggesteld. Museum Hof van Busleyden neemt ze over en geeft ze in bruikleen aan De Maan dat ze blijft bewaren in de Brusselpoort. “Ik ben blij. De poppen waar ik het meest aan gehecht ben, blijven hier”, zegt poppenmaker Paul Contryn.

Sven Van Haezendonck

Twee jaar geleden begon CEMPER, het centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed, een zoektocht naar een nieuwe thuis voor de collectie historische theaterpoppen. De vzw is in de eerste plaats een dienstverlenende erfgoedorganisatie en geen beheerder van collecties zoals musea. De Vlaamse overheid gaf daarom de opdracht om voor deze historische collectie een nieuwe, betere bestemming te zoeken.

Stukken uit de collectie verhuizen onder andere naar Huis van Alijn in Gent en naar de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel, maar bijvoorbeeld ook naar het Centro Internacional del Títere de Tolosa in Spanje. 124 poppen gaan naar Museum Hof van Busleyden in Mechelen. “Gezien het bijzondere belang van het figurentheater voor onze stad toonde het museum zich bereid om eigenaar te worden van een deel van de collectie. Zo kunnen ook de generaties na ons genieten van dit vakmanschap”, zegt Björn Siffer (Vld-Groen-m+-, schepen van Cultuur.

Toonmomenten

De gemeenteraad heeft maandagavond het licht op groen gezet voor de definitieve aanvaarding van de schenking. Samen met CEMPER selecteerde het museum een sleutelcollectie. Daarvan wordt het eigenaar en neemt het de zorg op zich. “De 124 poppen tonen de rijke diversiteit en geschiedenis van het Mechelse figurentheater. Ze verdwijnen niet in het depot, maar blijven bij De Maan in de Brusselpoort, waar ze worden ingezet voor toonmomenten en voorstellingen”, legt Siffer uit.

Poppenmaker Paul Contryn is tevreden. Zijn familie verzamelde, maakte en gebruikte gedurende drie generaties poppen. “De poppen waar ik zelf het meest aan gehecht ben, blijven in Mechelen. Het gaat om de poppen uit het familietheater van mijn grootvader Jef en mijn vader Louis. De oudste dateren van omstreeks 1942, de andere uit de periode 1948-1964”, vertelt hij.

Gemeenteraadslid Anne Delvoye (N-VA) vroeg met steun van Thijs Verbeurgt (Vooruit) om de poppen zo vaak mogelijk te tonen aan het publiek. “We delen deze bekommernis 100%. Daarom geven we ze in bruikleen aan De Maan”, reageert Siffer. Toen Delvoye vroeg om dat engagement in een amendement te bevestigen, gingen de poppen even aan het dansen. Het schepencollege stelde voor om het amendement goed te keuren, maar de fractie van de stadslijst stemde het weg.

MEER OVER

Meer nieuws uit regio Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio