Zaterdag werd het onthardingsproject voorgesteld aan pers en publiek. 

Zaterdag werd het onthardingsproject voorgesteld aan pers en publiek. © Ward Bosmans

Alleen maar winnaars bij herinrichting Duffels natuurgebied

Duffel -

Minder wateroverlast, meer zichtbaar water, minder verkeer en meer ruimte voor wandelaars en fietsers… De herinrichting van de Babbelbeekse Beemden en de ontharding van Senthout in Duffel kent alleen maar winnaars. Natuurpunt, een van de partners binnen dit project, hoopt dat er nog veel gebieden in Vlaanderen het voorbeeld van Duffel zullen volgen.

Ward Bosmans

Zaterdag werd het onthardingsproject voorgesteld aan pers en publiek. De gemeente Duffel werkt hiervoor samen met Natuurpunt Oude Spoorweg, Dienst Integraal Waterbeleid van de Provincie Antwerpen en Regionaal Landschap Rivierenland. Het is een van de door de Vlaamse Overheid geselecteerde projecten in het kader van de ‘Proeftuinen Ontharding’. Daarmee wil men meer ruimte teruggeven aan water en natuur. De gemeente Duffel kan via de provincie en de Vlaamse Overheid op heel wat subsidies rekenen.

De Babbelbeekse Beemden.

De Babbelbeekse Beemden. © Ward Bosmans

Het project omvat heel wat ingrijpende aspecten op het vlak van mobiliteit, infrastructuur, ruimtelijke ordening en natuur. Zo zal een deel van de straat Senthout worden uitgebroken om deze te vervangen door een karrenspoor dat ook dienst doet als fietspad. Daardoor krijgt ook de Arkelloop, die nu via een buis onder het kruispunt loopt, een nieuw traject met een open bedding. In het aangrenzende weiland zal men de Arkelloop laten meanderen. Dat betekent dat de loop van de beek door het open gebied zal kronkelen. Dat heeft bovendien ook zijn voordelen voor de waterhuishouding in dit overstromingsgevoelige natuurgebied.

Bescherming tegen overstromingen

“Door de extra ruimte voor het water ontstaat er een bijkomende bescherming tegen overstromingen. De huidige loop van de beek zal bijna verdubbelen door de meandering”, legt Jan De Haes (N-VA), gedeputeerde voor Natuur, Milieu en Waterbeleid, uit. “Daarnaast zal het gebied een grotere ecologische natuurwaarde krijgen door ecologisch beekherstel en door bepaalde zones ontoegankelijk te maken waardoor de natuurwaarden kunnen herstellen en verder versterken.”

“In het RUP Open Ruimte Duffel West hadden we de vallei van de Babbelsebeek al herbestemd tot overstromingsgevoelig natuurgebied. Dankzij deze subsidies en samenwerking kunnen we het gebied nu verder uitbreiden en vormgeven”, vertelt Isabel Glorie (N-VA), schepen van Ruimtelijke Ordening.

Knip

Tegelijkertijd met het onthardingsproject wordt de verkeerssituatie achter de wijk De Beunt aangepakt. Door het plaatsen van een ‘knip’ wordt de straat doodlopend gemaakt. Dat zal het sluipverkeer weghouden en de weg langs het natuurgebied veiliger maken voor fietsers en wandelaars. Tenslotte komt er een nieuwe toegang tot het natuurgebied met een natuurlijke speelzone.

“Door subsidies te verwerven voor ontharding kunnen we met dit project in één keer drie zaken realiseren: de ontharding waardoor het water meer kan infiltreren, het openleggen van de Arkelloop waarmee we het overstromingsgevaar willen beperken en de knip in de straat”, zegt Ann Van Winkel (CD&V), schepen van Mobiliteit.

De aanwezigen konden de wandeling meteen uittesten.

De aanwezigen konden de wandeling meteen uittesten. © Ward Bosmans

Johan Asselberghs bouwt als conservator met Natuurpunt al 30 jaar aan deze vallei. “Door dit project zal éénmalig 10 hectare aaneengesloten vallei worden heringericht en daarna onder een blijvend en zorgvuldig natuurbeheer komen van Natuurpunt. Dit zal vooral een boost geven aan tal van zeldzame en unieke planten en dieren die de Babbelbeekse Beemden nu al rijk is. Tegelijk lossen we met de knip een belangrijk migratieknelpunt voor onze padden op.”Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio