De Mercuriussite wacht op een nieuwe invulling. 

De Mercuriussite wacht op een nieuwe invulling. © Marc Peeters

Wonen, winkelen en werken vinden elkaar in nieuwe plannen McCain-site

Grobbendonk -

Het gemeentebestuur van Grobbendonk heeft een nieuwe visie uitgewerkt voor de toekomst van de site McCain. Er wordt gedacht aan een combinatie van wonen, winkelen en werken. “De klemtoon ligt op het behoud van het dorpse karakter van Grobbendonk”, zegt burgemeester Marianne Verhaert (GiB). De inwoners mogen zich de volgende maanden uitspreken over de startnota die tot een bestemmingsplan moet leiden.

Marc Peeters

Het is ondertussen al zes jaar geleden dat aardappelverwerker McCain besliste de vestiging in Grobbendonk te sluiten. De gebouwen werden nadien gesloopt en het braakliggende bedrijfsterrein, dat ondertussen door het leven gaat als de Mercuriussite, ligt te wachten op een nieuwe invulling. In 2019 presenteerde het vorige gemeentebestuur een startnota voor een bestemmingsplan.

Dit plan trok ruim 2.050 vierkante meter uit voor de bouw van een supermarkt en 120 parkeerplaatsen. Concreet werd gedacht aan de verhuis van de Carrefour, thans gevestigd op de hoek van de Nijverheidsstraat en de Leopoldstraat. Die locatie zou dan mee in de opwaardering van het gebied opgenomen worden. Verder waren er alleen woningen en appartementen gepland. Samen goed voor 375 woongelegenheden in gebouwen tot maximaal vijf bouwlagen.

Een ontwerpschets werd gestreamd tijdens de online gemeenteraad

Een ontwerpschets werd gestreamd tijdens de online gemeenteraad © Marc Peeters

“Een te groot project dat de draagkracht van het landelijke Grobbendonk te veel zou belasten,” meent huidig burgemeester Marianne Verhaert (GiB). Ook het provinciebestuur had bedenkingen. 375 woongelegenheden zijn er veel meer dan nodig in de gemeente en ook het volledig bannen van bedrijvigheid uit het gebied deed op de hogere bestuursniveaus wenkbrauwen fronsen.

Kleinere supermarkt

“Daarom hebben we nu een nieuw plan meer op maat van onze gemeente uitgewerkt”, weet Verhaert. Tijdens de onlinegemeenteraad van dinsdagavond werden ontwerpschetsen getoond. Het gebied wordt verdeeld in drie zones. De supermarkt blijft, maar moet het met minder ruimte doen, mogelijk zo’n 1.200 vierkante meter. Links daarvan wordt 3.000 vierkante meter voorzien voor werken. In het overblijvende zone is er naar gelang de concrete invulling nog plaats voor 140 tot 165 woongelegenheden.

“In de zone ‘werken’ zullen alleen zaken worden toegelaten die op geen enkele manier hinder veroorzaken”, verduidelijkt de burgemeester. Het is ook niet de bedoeling om het warenhuis rechtstreeks te laten ontsluiten op het huidige kruispunt Leopoldstraat-Nijverheidsstraat om verkeerschaos daar te voorkomen.” Opmerkelijk, na de presentatie van het project had niet één van de online aanwezige raadsleden een vraag.

De fabriek werd eind 2016 afgebroken

De fabriek werd eind 2016 afgebroken © Marc Peeters

Infosessies

Tot 23 juli organiseert de gemeente Grobbendonk een publieke raadpleging over dit gemeentelijke RUP Mercurius. De gemeente organiseert ook twee digitale participatiemomenten op 14 juni om 20u en op 21 juni om 19u. Op 16 juni kunnen vanaf 17u, als de coronamaatregelen het toelaten, fysieke infosessies plaatsvinden. Inschrijven voor de infosessies kan via de website van het gemeentebestuur.

MEER OVER Blikvangers Kempen

Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio