© RTV

Fusie maakt van Mechelen-Willebroek en Klein-Brabant derde grootste politiekorps

Mechelen, Willebroek, Puurs-Sint-Amands, Bornem -

De politiezones Mechelen-Willebroek en Klein Brabant plannen een fusie. Het uitgangspunt is om vanaf 2023 een groot korps te vormen met meer dan vijfhonderd medewerkers, dat zich nog meer kan specialiseren. Daarmee groeit het uit tot het derde grootste politiekorps in Vlaanderen. “Maar wij willen vooral kwaliteit bieden dicht bij de burger.”

Sven Van Haezendonck

De stad Mechelen en de gemeenten Bornem, Puurs-Sint-Amands en Willebroek tellen samen meer dan 161.000 inwoners. Al in 2015, kort na de fusie van de politiekorpsen van Mechelen en Willebroek, besliste de toen nieuwe zone om structureel samen te werken met de collega’s van Klein-Brabant. Zo werken ze vandaag bijvoorbeeld al samen voor slachtofferhulp, sporenonderzoek en het gebruik van het cellencomplex. De burgemeesters zijn van oordeel dat de tijd rijp is voor een nieuwe samenwerking: een fusie vanaf 1 januari 2023. Ze hebben het licht op groen gezet om die voor te bereiden.

Slagkracht verhogen

Met de fusie willen ze de efficiëntie van hun politiediensten nog opdrijven en de bestaande capaciteit optimaler inzetten. Dat zou de dienstverlening naar de burger toe nog moeten verbeteren. Door de beoogde fusie zou het korps met 539 medewerkers zich in verschillende domeinen nog meer kunnen specialiseren. Zeker in nieuwe vormen van criminaliteit. De politie- en gemeenteraden van de vier betrokken gemeenten spreken zich binnenkort uit over de plannen.

De politie Mechelen-Willebroek is volop bezig met de uitbouw van een fietsteam. 

De politie Mechelen-Willebroek is volop bezig met de uitbouw van een fietsteam. ©  Dirk Vertommen

LEES OOK: Biketeam politie Mechelen-Willebroek breidt uit

“De schaalgrootte biedt kansen op meer specialisering in operationele domeinen en nieuwe fenomenen zoals cybercriminaliteit, terreurdreiging en criminaliteit die de lokale economie ondermijnt. We willen de slagkracht van onze politie verhogen in de strijd tegen deze fenomenen en op piekmomenten”, zegt Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen (Vld-Groen-m+). Operationele steundiensten, zoals de hondenbrigade van Mechelen-Willebroek en het droneteam van Klein-Brabant, kunnen dan uitbreiden naar de nieuwe eengemaakte zone.

Volwaardige politiepost

Burgemeesters Koen Van den Heuvel (CD&V) van Puurs Sint-Amands en Kristof Joos (N-VA) van Bornem zijn ervan overtuigd dat de regio wint bij zo’n fusie. “Met deze fusie willen we meestappen in een politiekorps dat nog beter uitgerust is om de vele huidige, maar ook toekomstige uitdagingen en bedreigingen van antwoord te dienen” zeggen ze. “We gaan voor schaalvergroting, maar wel lokaal ingebed met een gedecentraliseerde werking en een volwaardige politiepost in Klein-Brabant, dicht bij de burger”, zegt Van den Heuvel.

“Ik kan schaalvergroting alleen maar aanbevelen. Sommige criminele feiten zijn met 40 tot 60% gedaald. Als lokale besturen krijgen we steeds meer verantwoordelijkheid”, zegt de Willebroekse burgemeester Eddy Bevers (N-VA). Na Antwerpen en Gent wordt het fusiekorps het derde grootste in Vlaanderen. “Maar het is ons er niet om te doen een van de grootste te zijn. Wij willen vooral meer en beter ondersteund blauw op straat en een kwalitatieve dienstverlening voor de burger”, stelt Koen Van den Heuvel. Werkgroepen moeten zich over de fusie buigen. “Wij willen alle medewerkers van de politie betrekken bij dat traject”, zegt Kristof Joos. Een nieuwe naam is er nog niet.

MEER OVER Blikvangers Mechelen

Meer nieuws uit regio Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio