Het dodelijke ongeval op het kruispunt van de R13 en de Steenweg op Oosthoven lokt veel reacties uit. Wanneer zijn de kruispunten conflictvrij. 

Het dodelijke ongeval op het kruispunt van de R13 en de Steenweg op Oosthoven lokt veel reacties uit. Wanneer zijn de kruispunten conflictvrij. ©  Hans Otten

Verkeersveiliger maken Turnhoutse ring gaat tergend traag: “Waar hapert het systeem?”

Turnhout -

Het tragische verkeersongeval op het kruispunt van de R13 en de Steenweg op Oosthoven blijft nazinderen. Op sociale media is een oproep gelanceerd om op 30 mei een mensenketting te maken om de overheid te wijzen op haar verantwoordelijkheid. Er zijn wel plannen om de kruispunten op de Turnhoutse ring conflictvrij te maken, maar het duurt allemaal erg lang eer ze worden uitgevoerd.

Guy Van Nieuwenhuysen

“De frustratie is groot, ook bij mij en bij onze diensten”, zegt schepen van Mobiliteit Marc Boogers (Groen). “Ik weet niet waarom dit allemaal zo lang moet duren? Ik kan niet zeggen dat er sprake is van slechte wil bij het Agentschap Wegen en Verkeer. De relatie tussen de stad en de regiomanager is goed. De man werkt keihard. Maar de traagheid zit op een of andere manier in het systeem ingebakken. Iedereen roept luidkeels dat verkeersveiligheid de absolute prioriteit is, maar we moeten vele jaren wachten op het conflictvrij maken van deze kruispunten.”

De schepen heeft geen ongelijk. De ellende op de Turnhoutse ring sleept al veel te lang aan. Het Agentschap Wegen en Verkeer liet de voorbije twintig jaar al twee haalbaarheidsstudies uitvoeren om de situatie te verbeteren. Ondertussen zijn wel enkele kleine ingrepen uitgevoerd en andere, meer ingrijpende aanpassingen gepland. Maar het gaat te traag.

“Kruispunt na kruispunt hebben we met de regelmaat van de klok op de agenda gezet, met als resultaat dat Agentschap Wegen en Verkeer verder studiewerk deed en hier en daar aanpassingen deed. Het is al zeven jaar geleden dat ik als nieuwbakken schepen samen met onze dienst Mobiliteit een dossier heb ingediend bij de provinciale commissie voor verkeersveiligheid Antwerpen met het oog op het volledig conflictvrij maken van alle kruispunten van de R13. We hebben dat document toegelicht op een vergadering van 22 oktober 2014. Ik lees voor uit de agenda: Om de uniformiteit van de verkeersafwikkeling te verzekeren vraagt het stadsbestuur een volledig conflictvrije regeling op deze kruispunten. De huidige mengeling van nieuwe en oude cyclussen is vooral verwarrend voor de vele Nederlanders die over de R13 rijden. Deze kruispunten scoren ook slecht op het gebied van verkeersveiligheid.”

Weer verder overleg

Er zou een onderzoek starten en eind augustus 2015 was een eerste rapport klaar, waaruit bleek dat binnen de verkeersdiensten van de Vlaamse overheid verder overleg nodig was. “Over het kruispunt met de Steenweg op Oosthoven vermeldde die studie: Bij één van de drie deelconflicten hebben fietsers een nastart ten opzicht van het rechtsafgaand verkeer (...) Dit wordt algemeen als zeer onveilig ervaren en niet meer toegepast bij het ontwerpen van nieuwe verkeerslichtenregelingen.” Boogers zucht: “Acht jaar later, in 2022, zal dit kruispunt conflictvrij worden gemaakt.”

Er zijn nu wel concrete data voor de aanpassing van enkele kruispunten. Dit jaar is het kruispunt met de Graatakker aan de beurt. Dat is een van de gevaarlijkste kruispunten van Vlaanderen. De aanpassingen zijn wel tijdelijk, want op die plaats zou de ring ondergronds moeten gaan. Het kruispunt met de Steenweg op Antwerpen staat in 2022 op de planning, dat met de Steenweg op Gierle in 2024 of 2025. Ook de uiteinden van de ring komen dan aan bod. “Voor het kruispunt van de Miko loopt nog een onderzoekstraject en het kruispunt met de Steenweg op Tielen staat voorlopig niet eens op de lijst. Wel worden niet alleen de verkeerslichtenregelingen aangepast, maar zijn er ook aanpassingen aan de infrastructuur gepland, om de doorstroming te verzekeren.”

MEER OVER Mobiliteit Kempen