STANDPUNT. Het wordt dringen voor een ‘vakantietest’

De testcapaciteit voor mensen die over een aantal maanden op vakantie vertrekken en vooral het mogelijke tekort eraan zorgt voor hoofdbrekens. Het is een luxeprobleem. Een waarvoor best een oplossing gevonden wordt.

Patrick Van de Perre


MEER OVER Ons standpuntCITTA