Het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen. 

Het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen. ©  Leo De Nijn

Buitengevels van aartsbisschoppelijk paleis gaan in steigers

Mechelen -

De buitengevels van het aartsbisschoppelijk paleis aan de Wollemarkt in Mechelen gaan in de steigers voor restauratie. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) heeft vrijdagnamiddag het licht daarvoor op groen gezet. Hij maakt voor de werken 795.620 euro vrij.

Leo De Nijn

Tussen twee regenbuien door kwam de minister zijn handtekening plaatsen onder het restauratiedossier, zodat het provinciebestuur van Antwerpen als bouwheer met het opkalfateren van de buitengevel kan starten.

© RTV

Dat is nodig want het pleisterwerk verkeert in slechte staat. De gevels vertonen barsten en scheuren. Langer wachten om dit historisch erfgoed in ere te herstellen, kan niet. “Na het herstel van het pleisterwerk volgen de restaurerende schilderwerken. Maar we gaan tegelijk ook de buitenluiken een opknapbeurt geven. Die werden acht jaar geleden weggenomen omwille van hun slechte toestand”, zegt gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA), bevoegd voor Erfgoed.

De gedeputeerde stelde dat de provincie Antwerpen een vooraf opgemaakte historische studie als leidraad bij de restauratieopties heeft genomen. Het materiaal-technisch onderzoek heeft de samenstelling en kleur van de afwerkingslagen aan het licht gebracht. Dat zowel voor de buitengevels als voor de interieurelementen en het schrijnwerk.

Erfgoedwaarde verzekeren

Het provinciebestuur is al lange tijd bouwheer in het historisch erfgoed van de Sint-Romboutskathedraal en sinds 1965 ook voor het aartsbisschoppelijk paleis, een beschermd stadsgezicht. “We monitoren met regelmaat de staat van alle monumenten in ons beheer. Dus ook dit prachtig paleis. Om verdere schade en verlies van origineel materiaal van de buitenmuren tegen te gaan, en om het behoud van de erfgoedwaarde te verzekeren, kon deze restauratie niet langer uitgesteld worden”, vindt gedeputeerde Luk Lemmens. “Zorg voor het erfgoed is voor ons geen wettelijke verplichting, maar vooral een uitdaging om getuigen uit het verleden met de hedendaagse kennis voor te bereiden op de toekomst.”

In het verleden heeft dit gebouw steeds vier functies gehuisvest: de woning van de aartsbisschop, ondersteunende administratieve diensten, ceremoniële ruimten en bijkomende randfuncties zoals een conciërgewoning, kapel en garage.

Zwaluwnest

Vlaams minister Diependaele wees op de crisis waarin we vandaag zitten. “Maar ons erfgoed toont wie we zijn en dus vind ik het zeker nog de moeite waard om dit aan vele volgende generaties door te geven. De Vlaming verwacht wel degelijk dat we zorg dragen voor erfgoed zoals dit magistraal gebouw. Ik zie hier ook een zwaluwnest. Als jullie beginnen aan de werken moeten we zorgen dat dat ergens veilig terecht kan”, merkte de minister lachend op.

Tot slot werd nog meegedeeld dat de poorten van de stilletuin van het aartsbisschoppelijk paleis in de maand juni weer opengaan voor het publiek.

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio