Vzw Zorggroep Zusters van Berlaar is in de Sollevelden gestart met de afbraak van een oud schoolgebouw, omdat het niet langer voldeed aan alle normen. ©  Joren De Weerdt

Oud schoolpaviljoen maakt plaats voor buurtzorghuis

Berlaar -

Vzw Zorggroep Zusters van Berlaar is in de Sollevelden gestart met de afbraak van een oud schoolgebouw, omdat het niet langer voldeed aan alle normen. Er komt een buurtzorghuis in de plaats waar inwoners van Berlaar binnenkort met al hun zorgvragen terechtkunnen.

Chris Van Rompaey

“Het iconische Paviljoen werd gebouwd in 1955. Tot de jaren zeventig was er de kleuternormaalschool gevestigd van de Zusters van het Heilig Hart van Berlaar. Toen deze fusioneerde met de HIK in Geel (het huidige Thomas More) en verhuisde, maakte de Vrije Basisschool van de Zusters van Berlaar van het gebouw gebruik. Totdat ook zij op hun beurt voor een nieuwe locatie kozen aan de Pastorijstraat. De laatste jaren gaf de secundaire school Heilig Hart van Maria van Berlaar er praktijklessen voor de studenten Verzorging”, zegt afgevaardigd bestuurder Tania Stalmans.

“De mooie en lange geschiedenis van het Paviljoen begon helaas zijn tol te eisen. Het gebouw was opgeleefd en voldeed niet langer aan de huidige normen. Omdat we onze dienstverlening willen verbreden naar alle buurtbewoners, besloten we om op de plaats van het Paviljoen een buurtzorghuis te bouwen. De ligging vlak bij het centrum en de scholen maakt van deze locatie een ideale plaats om verschillende generaties opnieuw met elkaar in contact te brengen.”

Thuisverpleging

“Het nieuwe buurtzorghuis zal een lokaal dienstencentrum omvatten en een dagverzorgingscentrum voor tien gebruikers. Ook onze thuisverpleging zal hierin onderdak vinden. De afbraakwerken gingen al van start en de bedoeling is dat het nieuwe Buurtzorg Balderhuys Berlaar zijn deuren openen in het najaar van 2022”, zegt Tania Stalmans.

“In afwachting start het lokaal dienstencentrum al haar activiteiten op in de gebouwen van woonzorgcentrum Kloosterhof. Met de aangekondigde versoepelingen hopen we dat ook het buurtrestaurant snel weer de deuren mag openen”, zegt Tania Stalmans.

De vzw Zorggroep Zusters van Berlaar omvat acht woonzorgcentra, waaronder ook wzc Kloosterhof in Berlaar. De vzw heeft de jongste jaren sterk ingezet op buurtzorg, waarmee het zelfredzame en thuiswonende ouderen wil ondersteunen om zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving te blijven wonen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Berlaar