©  Joris Herregods

Gemeente zoekt oplossing voor buren die moeten opdraaien voor het melden van illegale lozing stookolie

Tisselt (Willebroek) -

Enkele buren uit Tisselt ontdekten op 3 februari een illegale lozing van stookolie in de beek die over hun eigendom loopt. Door de snelle reactie van de buren kon de brandweer het goedje verwijderen voor het zich verspreidde naar andere waterlopen. Twee maanden later kregen de buren wel een brief van de gemeente waarin ze verantwoordelijk worden gesteld en dat ze moeten opdraaien voor de kosten. De buren zijn er helemaal niet mee opgezet en de boodschap is bij de gemeente geraakt, want ze proberen een oplossing te zoeken.

Ward Bosmans
CITTA