©  BELGA

Regering bereikt loonakkoord: premie van 500 euro in bedrijven die het goed doen

De topministers van de federale regering hebben vannacht een loonakkoord bereikt. Daar werd beslist dat werknemers in goed presterende bedrijven tijdens het coronajaar een premie tot 500 euro netto kunnen krijgen.

adbBron: BELGA, VRT

De onderhandelingen in het kernkabinet waren woensdagnacht pas omstreeks 2.15 uur afgelopen. Het akkoord dat daarbij uit de bus kwam: werknemers in ondernemingen met goede economische resultaten tijdens de coronacrisis kunnen een premie van 500 euro netto krijgen, bovenop de 0,4 procent loonopslag waarover al een deal bestond. De uitzonderlijke maatregelen die er tijdens de crisis kwamen, zoals telewerk, vaccinatieverlof, de premie in de zorgsector, worden niet van die marge afgetrokken.

Er is niet bepaald hoe hoog de winst in die bedrijven geweest moet zijn om een premie te kunnen toekennen. De premie moet voor het einde van het jaar worden gevraagd, en er geldt een verminderde werkgeversbijdrage van 16,5 procent.

Opvallend: de vakbonden moeten de onderhandelingen over die premie voeren op het niveau van de afzonderlijke bedrijven, niet op sectorniveau. Ook de verstrengde loonwet – waarover de afgelopen weken flink gebikkeld werd – blijft behouden. En ook de discussie over het al dan toelaten van het uitkeren van dividenden aan aandeelhouders is bijgevolg van tafel.

De regering vindt ook dat er een verhoging van het minimumloon moet komen. Die verhoging zou in fasen moeten gebeuren. De regering stelt wel lastenverlagingen in het vooruitzicht, om de verhoging van de minimumlonen te helpen financieren. De vakbonden en de werkgeversorganisaties moeten nu verder onderhandelen over die minimumlonen, maar de regering belooft om die inspanning te ondersteunen.

Andere dossiers zijn de eindeloopbanen en de overuren, zodat dit en volgend jaar een hoger aantal uren mogelijk zou zijn. “De regering wil met de sociale partners een actieve dialoog voeren over die thema’s. Ze is bereid de nodige maatregelen te nemen om die akkoorden uit te voeren”, luidt het in regeringskringen.

Liberalen tevreden

De liberale regeringspartijen Open VLD en MR reageren tevreden op het akkoord. “Tevreden met akkoord kern sociaal overleg. Loonnorm blijft behouden zodat onze concurrentiekracht bewaard blijft en bedrijven die het goed doen, kunnen hun personeel een (bijna) netto premie geven tot 500 euro, eenmalig”, schrijft Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert op Twitter. Hij wijst erop dat er ook een menu op tafel ligt waarmee de sociale partners terug aan de slag kunnen.

Eenzelfde geluid klinkt bij MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. “De MR is tevreden met het redelijke bemiddelingsvoorstel van de regering in het kader van het Interprofessioneel Akkoord. Ten eerste is er het integraal behoud van de wet van 1996 met een automatische indexering van 2,8 procent en een extra marge van 0,4 procent”, schrijft Bouchez. Hij wijst ook op de verlenging van het principe van de punctuele coronapremie “die was goedgekeurd door Sophie Wilmès met een plafond van 500 euro. Alleen voor ondernemingen die een sterke groei kenden tijdens de crises. Een stimulans in volle crisis.”

Unizo “opgelucht”

“Opgelucht dat het er is”, zo reageert ook Unizo-topman Danny Van Assche tevreden op het akkoord. De zelfstandigenorganisatie is in de eerste plaats tevreden dat de loonnorm van 0,4 procent behouden blijft. Als de norm daar niet boven stijgt, gaat de concurrentiekracht niet achteruit ten opzichte van de buurlanden, aldus Van Assche.

De coronapremie van maximaal 500 euro “is op zich een fors bedrag”, maar de Unizo-topman vindt het belangrijk dat het niet de volle 500 euro hoeft te zijn, en dat die op bedrijfsniveau wordt onderhandeld. “Negentig procent van de bedrijven heeft het slecht gedaan, het is belangrijk dat zij niet worden gedwongen iets te doen wat niet kan”, aldus Van Assche, die het woord “billijk” in de mond neemt.

Hij maakt zich wel zorgen over de minimumlonen. Volgens Van Assche liggen die in ons land best hoog in vergelijking met de rest van Europa en gelden die net in de sectoren die zwaar getroffen zijn.

ACV Voeding: “Probleem voor bedrijven zonder sociaal overleg”

Bij de vakbonden is men een heel stuk minder opgezet met het akkoord. Zo wijst Pia Stalpaert, voorzitter van ACV Voeding en Diensten, erop dat dit slecht nieuws is voor werknemers in kleine bedrijven waar er geen sociaal overleg plaatsvindt. “Deze werknemers zijn overgeleverd aan de goodwill van de werkgever en dat is niet meer van deze tijd.”

Stalpaert schat dat 50 procent van de bedrijven in ons land geen vakbondsvertegenwoordiging kent. “Voor de Colruyts en Delhaizes is er geen probleem, maar er zijn ook heel wat winkels met slechts een tiental werknemers, waar geen vakbondsvertegenwoordiging is. Deze personeelsleden hebben ook doorgewerkt tijdens de coronapandemie, met angst voor hun gezondheid.”

Het sectoraal overleg is volgens Stalpaert altijd de sterkte geweest van de Belgische economie. Het heeft er volgens haar voor gezorgd dat ook in kleine kmo’s werknemers erop vooruit gingen en belette oneerlijke concurrentie. Ze betreurt dan ook dat de regering het overleg nu op bedrijfsniveau legt. Dit kan ook leiden tot meer sociale conflicten.

De voorzitter van ACV Voeding geeft toe dat 500 euro voor veel werknemers een verleidelijk bedrag is. “Maar als vakbond hebben we het ook moeilijk met het feit dat het om een netto cheque gaat, zonder versterking van de sociale zekerheid.” Hoe het nu verder moet, is nog niet duidelijk. De vakbonden gaan zich beraden, klinkt het. Vooral over de loonwet heerst er nog heel wat frustratie.