Vrijwilligers zijn al volop bezig met opruimen in Zennebeemden. 

Vrijwilligers zijn al volop bezig met opruimen in Zennebeemden. ©  Natuurpunt Mechelen

Natuurpunt neemt 11 hectare waardevolle Zennebeemden in beheer

Mechelen -

Natuurpunt Mechelen neemt elf hectare waardevolle Zennebeemden voor 27 jaar in beheer. Het gaat om een groot deel van het terrein van Technopolis in Mechelen-Zuid, dat het destijds zelf in erfpacht kreeg van de Vlaamse overheid.

Zennebeemden, dat zich situeert tussen de E19 en de Zemstbaan, is een oud en bijzonder vochtig gebied dat zich eeuwenlang heeft ontwikkeld op de oevers van de Zenne. Getuige daarvan zijn oude landschapselementen en houtkanten. Het heeft een verrassend grote natuurwaarde, zowel qua fauna als flora.

Een eerste inventaris die vrijwilligers van de natuurstudiegroep Beneden-Dijle opmaakte, leverde al interessante waarnemingen op van veel voorjaarsbloeiers, opvallend veel zwammen en (korst)mossen. Buurtbewoners spotten er geregeld roofvogels en af en toe duikt er een reetje op. In de lente landen er op het ingesloten grasland geregeld ooievaars. “Het gebied maakt een belangrijke verbinding tussen de meer zuidelijke gelegen Barebeek- en Zennevallei en de andere Mechelse natuurgebieden die zich situeren rond de Dijle en de Leuvense Vaart”, zegt Nils Iwens, coördinator van het Beschermd Natuurpark Rivierenland.

Natuurpunt neemt het elf hectare grote gebied voor 27 jaar in beheer. 

Natuurpunt neemt het elf hectare grote gebied voor 27 jaar in beheer. ©  Natuurpunt Mechelen

“Ons natuurdomein is in goede handen en daar ben ik blij om”, zegt Stephane Berghmans, gedelegeerd bestuurder van Technopolis. Op langere termijn wil hij bezoekers mee laten genieten van het domein. “Hoe geweldig zou het niet zijn als kinderen en jongeren er bijvoorbeeld bijenkasten of mierenhotels kunnen bouwen of een zoektocht kunnen doen? We denken samen met Natuurpunt nog volop na over mogelijke activiteiten rond natuureducatie”, vertelt Berghmans.

Een globaal beheerplan dat in voorbereiding is, moet dienen als basis voor de erkenning als beschermd natuurgebied. Een beheerteam, met Nic De Muyer en Pieter Schepers als conservators, voert in eerste instantie opruimacties uit. Waar nodig worden wandelpaden beter toegankelijk gemaakt. Wie graag meer informatie wenst of het beheerteam af en toe een handje wil toesteken, kan contact opnemen via e-mail.(svh)

zennebeemden@gmail.com
Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio