Het aanmeldpunt zorgt ervoor dat zwangere vrouwen en kersverse mama’s sneller hulp krijgen. 

Het aanmeldpunt zorgt ervoor dat zwangere vrouwen en kersverse mama’s sneller hulp krijgen. ©  Karel hemerijckx

Aanmeldpunt brengt 84 kwetsbare Mechelse gezinnen in beeld die niet gekend waren

Mechelen -

Een aanmeldpunt dat in september 2020 werd opgericht, heeft al 84 kwetsbare Mechelse gezinnen op de radar gebracht. Het ging om gezinnen die voordien niet gekend waren bij het Sociaal Huis. Zij kregen sneller en gerichter hulp.

Dankzij het aanmeldpunt OPkomst kunnen instanties zoals Kind & Gezin, het Wijkgezondheidscentrum, ziekenhuizen, huisartsen, vroedvrouwen, het Steunpunt Asiel & Migratie of armoedeorganisaties sneller en gerichter handelen wanneer ze merken dat een zwangere vrouw of kersverse mama nood heeft aan extra ondersteuning.

“Met OPkomst organiseren we bij wijze van spreken een sociale echografie”, zegt Gabriella De Francesco (Vld-Groen-m+), schepen van Armoedebestrijding. Gezinnen worden gescreend op maandelijks inkomen, opleidingsniveau, tewerkstellingsgraad, kwaliteit van huisvesting, de mate waarin kinderen worden gestimuleerd en de gezondheid van gezinsleden. “Verontrustend is dat 75 van de 84 gezinnen op meer dan drie criteria zwak scoorden, wat een duidelijke indicator is van gezinsarmoede. 32 gezinnen scoorden zelfs slecht op alle zes criteria. Daar kunnen we spreken van alarmerende gezinssituaties, waar we alle zeilen moeten bijzetten”, legt De Francesco uit.

Dankzij het nieuwe reglement om sociale woningen toe te wijzen, hebben zes gezinnen een kwalitatieve plek om te wonen. Vijf vaders hebben een vaste job gevonden. “We brachten ook medische en administratieve zaken in orde. We zorgen zo voor een sterke start”, zegt de schepen. svh

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio