©  jhs

OVERZICHT. Zijn de 10 slechtste fietsplekken van de stad intussen beter en veiliger?

“Waar voelt u zich onveilig op de fiets?” Die vraag lanceerde Gazet van Antwerpen in het najaar van 2017 naar aanleiding van drie dodelijke ongevallen met fietsers in korte tijd. Op die oproep volgden duizenden reacties waarbij lezers honderden punten in de stad en de ruime regio opgaven als gevaarlijk voor fietsers. De tien meest vermeldde ‘onveilige punten’ legden we toen voor aan de bevoegde instanties: Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) en Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), dat instaat voor de aanleg en onderhoud van de gewestwegen. Nu, ruim 3,5 jaar later, maken we een (tussentijdse) balans op. Zijn de tien meest vernoemde punten intussen veiliger geworden voor fietsers en werden de beloftes die toen gemaakt werden ingelost?

Jonas Rosquin
Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Keuze van de Redactie