Ludwig Vandenhove. 

Ludwig Vandenhove. ©  rudc

Vooruit kant zich tegen pijpleidingtraject tussen Antwerpse haven en Ruhrgebied

Vooruit stelt zich grote vragen bij de plannen voor een leidingstraat tussen de haven van Antwerpen en het Ruhrgebied, waarover momenteel een publieke raadpleging loopt. De partij vreest dat er enkel aan de economische voordelen wordt gedacht en maakt zich zorgen over de mogelijke littekens die de aanleg zal achterlaten in de provincies Antwerpen en Limburg.

Bron: BELGA

LEES OOK: Het nut van pijpleidingen in de Antwerpse haven: “Veel minder files en meer jobs”

Nog tot en met vrijdag kan iedereen inspraakreacties indienen over de startnota voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Leidingstraat Antwerpen-Ruhr’. Binnen die plannen van de Vlaamse overheid zou een reservatiestrook vastgelegd worden voor een ondergrondse ‘leidingstraat’ voor pijpleidingen. Die pijpleidingen zouden chemische stoffen vervoeren tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied. Drie mogelijke tracés liggen voor.

Vooruit is geen voorstander van de plannen. “We hebben de afgelopen dagen en weken uitvoerig naar de bezorgdheden van de betrokken actiegroepen, lokale besturen en stakeholders geluisterd”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Er heerst vooral veel onduidelijkheid rond het dossier, waardoor er momenteel veel meer vragen dan antwoorden zijn. Op basis van wat we momenteel weten kan Vooruit dit project dan ook niet steunen. De balans tussen het ecologische, het sociaal-maatschappelijke en het economische helt op dit moment veel te fel door naar dat laatste.”

Littekens

Volgens de partij is onvoldoende aangetoond dat de leidingstraat duurzaam zou zijn. “Zo zou het transport via de weg verminderen. Het is echter onduidelijk in hoeverre dit (bulk)transport nu al niet via de trein gaat. Een shift van trein naar pijpleiding is een veel geringere verbetering in klimaatopzicht dan een shift van wegtransport naar pijpleiding. Daarbovenop lijkt de pijpleiding vooral de groei in de chemische sector te moeten opvangen en zal het dus niet zozeer zorgen voor minder vrachtvervoer op de weg, maar eerder voor geen extra vrachtvervoer”, zegt Kris Verduyckt, federaal parlementslid.

In de gemeenten Laakdal, Meerhout en Tessenderlo, langs de grens tussen Antwerpen en Limburg, heerst ongerustheid over mogelijke littekens die het project op het landschap kan achterlaten. “De geplande tracés lopen dwars door waardevol natuurgebied, zoals Gerhagen”, zegt burgemeester van Tessenderlo Fons Verwimp. “De schade die de werken hieraan zullen toedienen zullen jarenlang herstel vragen en dat weegt voor mij niet op tegen de eventuele economische voordelen. Laat mij duidelijk zijn: ik ben niet tegen het concept van een pijpleiding, wel tegen een pijpleiding die een aanslag pleegt op waardevol natuurgebied.”

Volgens Vlaams fractieleider Hannes Anaf moet de Vlaamse regering garanties bieden op vlak van duurzaamheid en bijvoorbeeld compensatiemaatregelen. “Die zijn er vandaag niet. Niet voor ons, niet voor de natuur, en niet voor de mensen die op de voorgestelde tracés wonen. Het is aan de Vlaamse regering om iedereen te overtuigen van het nut van de leidingstraat.”

MEER OVER Haven Antwerpen

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio