Tommorrowland

Toekomst camping Tomorrowland verzekerd dankzij akkoord over groen gebied in Rumst

Rumst -

In Rumst hebben zeven betrokken partijen een akkoord gesloten over de toekomst van een gebied waar aan kleiontginning wordt gedaan, kwetsbare groene ruimte moet worden beschermd en Tomorrowland al jaren zijn camping Dreamville plaatst. Een aantal landbouwers, een tennisclub en een motorcrossterrein moeten wellicht uitwijken om een evenwicht te verkrijgen tussen de voornaamste functies van het gebied.

Het gebied dreigde meer en meer conflicten met zich mee te brengen, bijvoorbeeld omdat de kleiontginning opschuift en Dreamville zo steeds minder plaats heeft. De nabestemming van het ontginningsgebied was bovendien ‘natuur’ volgens het gewestplan.

Rugstreeppad en kamsalamander

Maar de natte natuur daar combineren met het jaarlijks installeren van een camping, bleek moeilijk verzoenbaar. Die natte riviernatuur in de Rupelvallei staat echter zelf al onder druk. De populaties van onder andere de rugstreeppad en de kamsalamander moeten nu zien te overleven in kleine, versnipperde natuurgebieden.

Volgens de verschillende betrokken partijen – overheden en private partners – betekent de nieuwe overeenkomst een duurzame oplossing voor zowel economie, natuur als recreatie. Wienerberger kan de kleiontginning voortzetten, er wordt een oplossing gezocht voor de beroepslandbouwers in het gebied, DreamVille kan zijn campingsite behouden, een belangrijke groene zone wordt bewaard en er worden ter compensatie natuurzones bij gecreëerd binnen de gemeente Rumst en in enkele buurgemeenten.

Duurzaamheid

De belanghebbenden verzekeren dat de natuurdoelen in het gebied behaald zullen worden, zowel in de natte, lager gelegen delen als op de droger gelegen delen. Er zal een buffering worden voorzien tussen beide gebieden om negatieve beïnvloeding van de natte natuur tegen te gaan.

“Wij zijn bijzonder opgetogen dat onze campingsite gegarandeerd kan worden voor de komende decennia”, reageert Debby Wilmsen van Tomorrowland. “Het akkoord sluit mooi aan bij ons duurzaamheidsverhaal dat we hoog in het vaandel dragen.” (ATV, blg)