Femke Meeusen (Groen), districtsschepen van Participatie en Burgerbegroting. 

Femke Meeusen (Groen), districtsschepen van Participatie en Burgerbegroting. ©  ID/ Bob Van Mol

District evalueert Burgerbegroting

Antwerpen -

De Burgerbegroting van het district Antwerpen wordt onder de loep genomen. Met een brede bevraging bij zijn inwoners wil het district het concept versterken. Er komt ook een themacommissie voor de voltallige districtsraad.

Voor de achtste keer al verdeelden inwoners van het district Antwerpen onder ingediende projecten. In 2021 wordt een brede bevraging en evaluatie georganiseerd om de Burgerbegroting nog te versterken. Eventuele aanpassingen volgend uit deze evaluatie zullen ingaan bij de editie van 2022. 

Een themacommissie - een extra vergadering van de districtsraad rond één specifiek thema - zal zich buigen over de basisprincipes, de belangrijkste kritieken en mogelijke suggesties om de Burgerbegroting te versterken. Die vergadering vindt plaats op 27 april om 20u.

Om ook de wensen, vragen en ideeën van inwoners te horen, vindt een online enquête plaats over dezelfde onderwerpen. Bewoners kunnen tot en met donderdag 29 april de enquête invullen. “Na zeven edities is de Burgerbegroting niet meer weg te denken uit ons district en werden tal van mooie projecten gerealiseerd”, zegt districtsschepen van Participatie en Burgerbegroting Femke Meeusen. “Nu willen we de tijd nemen om het project grondig met alle betrokkenen te evalueren.”

Inwoners van district Antwerpen kunnen tot en met maandag 17 mei ideeën indienen voor de gekozen thema’s en bedragen. Eerder werden de 12 thema’s bepaald en een bedrag toegekend per thema.

jas

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio